Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกตรวจแก้ต้นฉบับกับ Find the Errors!

 errorsFIND

สวัสดีครับ

       เคยได้ยินมาว่า นักศึกษาต่างชาติที่ไปเรียนปริญญาโทหรือเอกที่สหรัฐฯ เมื่อเขียนต้นฉบับวิทยานิพนธ์เสร็จ บางคนจะจ้างให้คนสหรัฐฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาตรวจแก้ไขต้นฉบับ สิ่งที่ตรวจแก้นี้มีหลายอย่าง เช่น การสะกดคำ, เครื่องหมายวรรคตอน, การใช้ภาษาหรือถ้อยคำที่เยิ่นเย้อ ซ้ำซาก และที่สำคัญซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานก็คือ การใช้แกรมมาร์ผิดอย่างที่ไม่ควรจะผิด  

       วันนี้ผมเจอหนังสือเล่มนี้ Find the Errors! Proofreading Activities ซึ่งเขามีแบบฝึกหัดให้ตรวจแก้ต้นฉบับในลักษณะเดียวกันนี้ หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 37 บท แต่ละบทจะมี format ดังนี้

[1] Background Information

จะบอกว่าบทนี้สอนให้ Find the Errors ในเรื่องอะไร

[2] Answer Key

จะนำแบบฝึกหัดมาเฉลยให้ดู

[3] Additional Activities

แนะนำกิจกรรมเพิ่มเติมให้ฝึก หรือให้คุณครูนำไปให้นักเรียนฝึก

[4] แบบฝึกหัด

เป็นเรื่องสั้น ๆ หรือหลายประโยคสั้น ๆ ให้อ่าน โดยจะบอกว่าให้ Find the Errors ในเรื่องอะไร และทุกบทจะให้เติมคำที่สะกดผิดแต่แก้ให้ถูกต้องแล้ว จำนวน 5 คำ ลงไปใน Spelling Box

       สำหรับผู้ใช้ตำราเล่มนี้เพื่อฝึก writing  ผมขอให้ท่านอ่าน [1] Background Information และทำ [4] แบบฝึกหัด ให้เสร็จก่อน จึงค่อยดู [2] Answer Key

---> คลิกดูตัวอย่าง บทที่ 17 จากหนังสือ

       สำหรับคนไทย อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับตำราทำนองนี้มากนัก แต่ผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ทีเดียว เพราะในชีวิตการทำงานจริง ๆ ที่ท่านต้องเขียนภาษาอังกฤษ ท่านก็ต้องระวังอย่าให้ตัวเองมี error อย่างที่ตำราเล่มนี้ชี้ไว้ หรือถ้าท่านเป็นหัวหน้าที่ต้องตรวจภาษาเขียนของลูกน้อง ท่านก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ไว้บ้างจึงจะสามารถ Find the Errors ซึ่งอาจจะมีในงานที่ลูกน้องเขียนมาให้ท่านตรวจ

---> คลิกดาวน์โหลด

 พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com