Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ 1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

คลิกดาวน์โหลด ⇨ 1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

สวัสดีครับ

       หนังสือเล่มนี้มี test ให้ฝึกทำ 10 บท ๆ ละ 100 ข้อ รวมเป็น 1,000 ข้อ, test แต่ละบทมี 3 part ดังนี้

Part 5 - ข้อ 101 ถึง 140 

Part 6 - ข้อ 141 ถึง 152  

            ให้เลือกคำเติมในช่องว่าง เป็นการทดสอบการใช้ภาษาหรือ grammar และการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง

Part 7 - ข้อ 153 ถึง 200

            ให้อ่านเนื้อเรื่องสั้น ๆ และตอบคำถามโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง เป็นการวัดความเข้าใจในการอ่าน หรือ Reading Comprehension

            ทุกบท-ทุกข้อ มีเฉลยอยู่ท้ายเล่ม, ผมได้ทำสารบัญ หรือ Bookmarks ของไฟล์ pdf ให้ท่านคลิกไปยังบทที่ต้องการได้โดยสะดวก

       สิ่งที่ท่านจะได้ฝึกกับ eBook เล่มนี้ก็คือ

ใน Part 5 และ Part 6 ท่านจะได้ฝึกการใช้ภาษาและการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง  ในระดับที่ไม่สูงไม่ต่ำเกินไป, และการได้อ่านโจทย์สั้น ๆ ของข้อสอบแต่ละข้อก็เป็นการฝึก reading อย่างหนึ่ง 

 ใน Part 7   เป็น test ที่วัดความเข้าใจในการอ่าน หรือ Reading Comprehension, มันอาจจะยากสักนิด แต่ข้อดีก็คือ เป็นการฝึกอ่านที่ต้องใช้สมาธิและความตั้งใจ ได้ฝึกเดา ฝึกตีความ ได้พัฒนาคำศัพท์ ได้หลายอย่างทีเดียวครับ

       การทำ test ลักษณะนี้มีประโยชน์แม้สำหรับคนที่ไม่ได้ไปเข้าสอบ TOEIC  

พิพัฒน์

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com