Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

americanrhetoric.com – ศึกษาภาษาอังกฤษจากสุนทรพจน์ของผู้นำและคนดังชาวอเมริกัน

barack obama hillary clinton   ค้นหาด้วย Google

สวัสดีครับ

ที่เว็บนี้

http://www.americanrhetoric.com/

รวบรวมสุนทรพจน์ของผู้นำและคนดังชาวอเมริกัน ถ้าเป็นคนที่ตายไปนานแล้ว อาจจะมีเพียง Text [T] ให้อ่าน แต่ถ้าเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนใหญ่มีทั้ง Text ให้อ่าน, มี Video [V] ให้ดู, และมี Audio [A] ให้ฟัง

ลองดูจาก 3 ปุ่มนี้

[SITE SEARCH] – พิมพ์ชื่อคน หรือชื่อเรื่อง ลงไป

Speech Bank – เรียงชื่อคน A – Z ให้คลิก

Top 100 Speeches

       เท่าที่สังเกต ถ้าเป็นสุนทรพจน์ของทุกประธานาธิบดี สำเนียงจะชัดและฟังง่าย สามารถใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษและฝึกอ่านตามได้  ภาษาที่ใช้ก็เข้าใจง่ายเพราะเป็นภาษาที่ผู้นำพูดให้คนทั้งประเทศฟัง

ดูตัวอย่าง

Barack Obama - https://goo.gl/BvQrFP

Hillary Clinton- https://goo.gl/aczSqi

George W. Bush - https://goo.gl/WDRWn9

Jimmy Carter - https://goo.gl/otsmBB

เว็บนี้จึงเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งในการฝึก listening และ reading ได้เป็นอย่างดีครับ

ขอขอบคุณคุณสำเริง จันทร์แจ่มใส ที่แนะนำเว็บนี้

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com