Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิปสอนศัพท์สำหรับเด็กหลายชุด

Preschool Chant

ที่ผ่านมาผมมักจะนำคลิปสอนศัพท์สำหรับคนวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่มาแนะนำ วันนี้ผมจึงขอนำคลิปสอนศัพท์สำหรับเด็ก ๆ มาแนะนำบ้าง สำหรับท่านที่ศัพท์ไม่แข็งหรือต้องการฟื้นศัพท์ ก็ดูได้ครับ
 คลิก

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com