Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอแนะนำ Easier English Dictionary 3 เล่ม

   easier

⬛ นี่เป็นดิก อังกฤษ – อังกฤษ ง่าย ๆ 3 เล่ม ที่ผมขอแนะนำให้ทุกท่านซึ่งเพิ่งหัดใช้ดิกอังกฤษ – อังกฤษ ได้ทำความคุ้นเคย คุณภาพดีครับ ผมขอแนะนำสั้น ๆ แค่นี้แล้วกันครับ ท่านเข้าไปสำรวจด้วยตัวเองดีกว่า ⬛
➤ อ่านคำแนะนำ
⇨  easier dict 
❶ Easier English Basic Dictionary (ศัพท์ 10,000 คำ)
⇨  Easier English Basic Dictionary 
❷ Easier English-Intermediate Dictionary (ศัพท์ 28,000 คำ)
⇨  Easier English-Intermediate Dictionary 
❸ Easier English Student Dictionary (ศัพท์ 32,000 คำ)
⇨  Easier English Student Dictionary 

⬛ ขอเพิ่มเติม อีก 1 เล่ม 55,000 คำ ระดับ Intermediate

 Longman_Dictionary_of_American_English_New_4th_Edition  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com