Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด Story เกือบ 2,000 เรื่อง เพื่อฝึกฟังและอ่านตาม (ไม่ยากครับ !!)

====>  วิธีแก้ปัญหาคลิกรูปหมุดแล้วไม่มีเสียงlisten and read along

สวัสดีครับ

          การฝึกอ่านเพียงอย่างดียว  ช่วยให้เราได้หลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน คือ ได้ทั้งศัพท์, วลี, ลีลาหรือสไตล์ของภาษา,  idiom, แกรมมาร์, โครงสร้างประโยค  นี่ยังไม่รวมความรู้และความเพลิดเพลินซึ่งได้จากการอ่าน

          ส่วนการฝึกฟังก็ให้ทุกอย่างเหมือนการอ่าน เพียงต่างกันตรงที่ การอ่านใช้ตา ส่วนการฟังใช้หู

          เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีไฟล์ซึ่งให้เราฝึกอ่านและฝึกฟังไปพร้อม ๆ กันอย่างสม่ำเสมอทุกวัน  ทักษะที่เกิดขึ้นจากการฝึกเช่นนี้จะเยอะ ได้เร็ว และอยู่ทน  และเป็นทักษะที่ท่านสามารถหยิบฉวยไปใช้ได้ไม่ยากนักเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดหรือเขียน 

          ในการฝึก ท่านจะอ่านพร้อมฟัง, อ่านก่อนฟัง หรือฟังก่อนอ่าน หรือสลับไปสลับมา ก็เชิญทำได้ตามสะดวกใจ เพียงแต่ขอให้ท่านเลือกเนื้อหาที่เหมาะกับท่าน คือ ไม่ยากเกินไปจนเข้าใจได้ยาก, ไม่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องออกแรง, ไม่ยาวเกินไปจนล้าก่อนจบ, ไม่สั้นเกินไปจนจบทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้สึกอะไรเลย

          และโชคดีจริง ๆ ครับ ผมได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่ใจดีชาวเชียงใหม่ คือ คุณประเสริฐ พุทธคำ ส่งไฟล์ (pdf ฝังด้วย mp3) เป็น story เกือบ 2,000 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อเรื่องให้อ่าน และคลิกฟังเสียงอ่านได้ด้วย

          ผมขอขอบคุณและชื่นชมน้ำใจของคุณประเสริฐ พุทธคำเป็นอย่างยิ่ง  ผมรู้ว่างานนี้เหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยเพื่อผู้อื่น ซึ่งเป็นงานที่คนใจดีชอบทำแม้ไม่มีใครรู้จัก  อันที่จริงผมขอรูปของคุณประเสริฐมาลงให้ท่านผู้อ่านเห็นหน้า แต่คุณประเสริฐบอกว่าไม่ต้องหรอก ผมเลยไม่มีรูปคุณประเสริฐให้ท่านผู้อ่านดู ได้แต่ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

          ไฟล์ Story ทั้งหมดนี้เกือบ 2,000 เรื่อง นำมาจากเว็บ  www.rong-chang.com   มีทั้งหมด 11 ชุด แทบทุกเรื่องในทุกชุด ถ้าท่านฝึกกับเว็บขณะต่อเน็ตจะมี exercise ให้ทำท้ายเรื่อง มากบ้างน้อยบ้าง

          ลองคลิกอ่านและฟังตัวอย่างดูสักหน่อยก็ดีครับ  

วิธีใช้ไฟล์เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว

(1)คลิกเปิดไฟล์ Story PDF เรื่องที่ท่านต้องการอ่านpin

(2)ดับเบิ้ลคลิกที่รูปหมุด ที่หัวไฟล์

(3)จะมีหน้าต่างโปรแกรมเปิดไฟลเสียง เช่น Windows Media Player ผุดขึ้นมา

(4)ให้ท่าน minimize หน้าต่างนี้เพื่อจะได้ไม่บังไฟล์ข้อความใน PDF

ตัวอย่างที่ 1:ง่ายมาก A Math Problem  หรือ He Is a Vampire

ตัวอย่างที่ 2: ยากขึ้น Beautiful Teacher Smiles, then Walks Away

          แต่ Story เกือบ 2,000 เรื่องนี้ มีมากมายและหลากหลายพอที่ท่านจะใช้ฝึกฝน Listen & Listen ได้เต็มอิ่มเลยครับ

ขณะที่ท่านดาวน์โหลด(ไฟล์ละประมาณ 20 MB) ท่านจะฝึก อ่านและฟัง online กับลิงค์ที่ผมให้ไว้ก็เชิญได้ตามสะดวกครับ

 

ระดับเริ่มต้น:  Beginner

ชุดที่ 1:English for Children (1) [100 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/easykids/

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-50 / 51-100

ชุดที่ 2: English for Children  (2)  [125 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/children/

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-40 / 41-75 / 76-102 / 103 - 125

ชุดที่ 3: Super Easy Reading for ESL Beginners (1) [100 เรื่อง] 

http://www.rong-chang.com/nnse/

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-50 / 51-100

ชุดที่ 4: Super Easy Reading for ESL Beginners (2)  [200 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/supereasy/index.htm  

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-40 / 41-75 / 76-115 / 116-150 / 151-185 / 186-200

ชุดที่ 5: Easy Reading for ESL Beginners (1) [200 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/nse/

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-40 / 41-80 / 81-120 / 121-165 / 166-200

ชุดที่ 6: Easy Reading for ESL Beginners (2) [200 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/ne/  

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-30 / 31-55 / 56-80 / 81-100 / 101-120 / 121-144 / 145-200

ชุดที่ 7: Easy Reading for ESL Beginners (3) [200 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/easyread/index.html

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-25 / 26-47 / 48-68 / 69-90 / 91-118 / 119-148 / 149-180 / 181-200

ระดับกลาง: intermediate

ชุดที่ 8: Short Stories for Low Intermediate English Learners [265 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/eslread/index.htm

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-30 / 31-57 / 58-86 / 87-111 / 112-130 / 131-152 / 153-177 / 178-200 / 201-231 / 232-265

ชุดที่ 9:  Short English stories for ESL learners   [100 เรื่อง

1-20 / 21-42 / 43-64 / 65-86 / 87-100

ชุดที่ 10: Extra Stories Short Stories for ESL Learners  [55 เรื่อง]

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-26 / 27-55

http://www.rong-chang.com/qa2/

ชุดที่11:  ESL Short Stories [365 เรื่อง]

http://www.eslfast.com/

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-25 / 26-50 / 51-75 / 76-100 / 101-120/

121-140 / 141-160 / 161-185 / 186-207 / 208-227 / 228-247 / 

248-270 / 271-292 / 293-315 / 316-348 / 349-365

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com