Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝากศัพท์ 3000 คำจากดิก Oxford และ Longman พร้อมคำแปลไทย ให้คุณครูนำไปให้เด็กท่องทบทวน

   longox3000

สวัสดีครับ

       ดิก Oxford และ Longman ซึ่งเป็นดิกชั้นนำระดับโลกได้จัดทำรายการคำศัพท์พื้นฐาน 3,000 คำ ที่เจอบ่อย-ใช้บ่อย ผู้ศึกษาภาษาอังกฤษทุกคนสามารถศึกษาคำศัพท์โดยใช้ศัพท์ 3,000 คำทั้ง 2 list นี้เป็นจุดเริ่ม

คลิกดู▬►ศัพท์ Oxford 3,000 คำ

        ▬►ศัพท์ Longman 3,000 คำ

       ผมได้ใช้บริการของเว็บ  http://dict2003.longdo.com/  แปลศัพท์ของทั้ง 2 list เป็นภาษาไทย เมื่อวางเมาส์บนคำศัพท์คำแปลไทยจะปรากฏ

        คลิกดูศัพท์พร้อมคำแปลเมื่อวางเมาส์บนคำศัพท์       

        ▬►ศัพท์ Oxford 3,000 คำ

        ▬►ศัพท์ Longman 3,000 คำ

       คำแปลส่วนใหญ่ เขียนคำอ่านไว้ให้ดู  แต่ไม่ได้อยู่ที่บรรทัดแรก (ให้ท่านเลื่อนสายตาลงไปหน่อย) โดย stress ที่พยางค์ที่ตามด้วยเครื่องหมาย' เช่น examine(อิกแซม'มิน) ให้ stress ที่ แซม'   เสียงที่ stress มักจะตรงกับเสียงตรีในภาษาไทย อย่างเช่นคำนี้ก็ stress โดยออกเสียง แซ้ม (แซม-แส่ม-แซ่ม-แซ้ม-แสม)

       สำหรับคุณครู ถ้าท่านเห็นสมควร จะนำไฟล์ศัพท์พร้อมคำแปลไปฝากเด็กก็เชิญได้ตามอัธยาศัยครับ  ทั้งนี้ เด็กสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการทบทวนคำศัพท์  โดยเมื่อเห็นศัพท์คำใดก็ให้นึกทบทวนความหมายของมันก่อน แล้วจึงค่อยวางเมาส์บนศัพท์คำนั้นเพื่อตรวจดูว่าถูกต้องหรือไม่ ด้วยการฝึกอย่างนี้บ่อย ๆ น่าจะช่วยให้เด็กจำคำแปลของศัพท์ 3,000 คำนี้ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น จนจำได้ทั้งหมดในที่สุด

       สำหรับท่านผู้อ่านทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นครูหรือนักเรียน จะดาวน์โหลดไปศึกษาก็เชิญได้ตามอัธยาศัยครับ

       ▬►คลิกดาวน์โหลดไฟล์ทั้งชุด

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com