Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิปชี้ปัญหาและโฆษณา หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดูสักหน่อยก็ดีครับ

 
 ♦ปรากฏการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อย คือ การชี้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษในเมืองไทย มีบางท่านถามผมว่า มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
♥ ความเห็นของผม คือ
ดีขั้นที่ 1: → บอกว่า อะไรที่ผิด
ดีขั้นที่ 2: → บอกว่า "ใคร" ควรจะทำ "อะไร" เพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้น
ดีขั้นที่ 3: → ตนเอง ออกแรงลงมือทำอะไรบางอย่าง เพื่อมีส่วนช่วยแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้น ให้แก่ตัวเอง ครอบครัว สังคม คนอื่น ๆ
♥ เท่าที่ผมเห็น ในเมืองไทย พอมีการพูดเรื่องนี้ มักจะหยุดอยู่แค่ขั้นที่ 2 บางครั้ง ทำด้วยวาจาที่รุนแรง ตำหนิ มากกว่าเห็นใจ
♥ หากคนไทยก้าวไปถึงขั้นที่ 3  เมืองไทยจะน่าอยู่กว่านี้ ไม่มากก็น้อย
พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com