Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก English writing กับ writeandimprove.com

Cambridge English Write  Impr
สวัสดีครับ
       เรื่องการฝึก writing นี่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่คนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษต้องออกแรงมากหน่อย เพราะว่ามันต้องอาศัยการฝึกหลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน เช่น

 1. ขยันอ่าน
 2. ขยันสังเกตการใช้ภาษา
 3. ขยันจดจำ สังเกต ความหมาย การใช้คำศัพท์ในการแต่งประโยค
 4. ขยันฝึกเขียนไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ประโยค หรือวลี สั้น ๆ ง่าย ๆ
 5. ขยันทบทวนการเขียนของตัวเอง เพื่อดูสิ่งที่ควรปรับปรุง ข้อนี้ทำให้หลายคนท้อ เพราะต้องฝึกด้วยตัวเอง ไม่มีใครคอยแนะนำ-ชี้แจง-แก้ไข

       แต่แม้จะยาก ผมก็เชื่อว่า English writing ที่ฝึกด้วยตัวเองนั้นทำได้ โดยอาศัยหลาย ๆ วิธีที่ว่าไว้แล้วนี่แหละครับ มันอาจจะไม่มีคำตอบสำเร็จรูป แต่ทางให้เดินนั้นมีอยู่แน่ ๆ แม้จะเดินยากสักหน่อย แต่ก็เดินได้แน่ ๆ
       วันนี้ผมเจอเว็บนี้
https://writeandimprove.com/ 
       เขามีบริการ online ช่วยพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของเรา โดยบอกว่าจะช่วยดูใน 4 เรื่อง คือ

 1. spelling,
 2. vocabulary,
 3. grammar และ
 4. general style

อันดับแรกก็ต้อง log in เสียก่อน เข้าไปแล้วคลิกที่ Create Profile ที่มุมบนขวา (ผ่าน Facebook ก็ได้)→ คลิก
งานเขียนที่เราต้องฝึกก็คือ

 1. เลือกหัวข้อ → คลิก 
 2. เขียนลงไป, เท่านั้นเท่านี้คำ, โดยเขาอาจจะให้ประโยคขึ้นต้นหรือประโยคลงท้าย มาให้
 3. คลิกส่งสิ่งที่เขียน และไม่กี่วินาทีก็ได้อ่าน Feedback โดย Feedback นี้เขาจะบอกว่าการเรียนของเราอยู่ในระดับไหน (A1 - C2) และเขาจะไฮไลท์ประโยคที่น่าจะแก้ไขปรับปรุง หรือลักษณะที่ต้องแก้ไข

คลิกดูสิ่งที่ผมทดลองเขียน  (ด้านขวามือ)
       แต่เรื่องที่อาจจะยากก็คือ เขาบอกจุดที่ให้แก้ไขอย่างคร่าว ๆ อย่างยิ่ง → ตามที่แจ้งใน Help แต่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหาทางแก้ไขเอาเอง

       ท่านผู้อ่านครับ ยากหน่อยแต่ก็น่าพยายามนะครับ
https://writeandimprove.com/workbooks#/wi-workbooks 
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com