Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Subject / Verb Inversion ประโยคสลับตำแหน่ง ประธาน ⇌ กริยา

Subject–verb inversion in English   Wikipedia

Subject / Verb Inversion
       ประโยคโดยทั่วไป ประธานจะมาก่อนและตามด้วยกริยา แต่ก็มีการเขียนชนิดที่สลับตำแหน่งกันให้ส่วนของกริยาขึ้นหน้า

เราเจอประโยคแบบนี้เนือง ๆ ใน story หรือบทความ

อันที่จริงถ้ามันเป็นประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ อ่านเจอก็เดาได้ไม่ยาก แต่ถ้าเป็นประโยคยาว ๆ และซับซ้อน ก็อาจจะงงนิดหน่อย

      ถ้าท่านสนใจก็ลองดูเล่น ๆ ที่นี่ครับ เขาแยกให้เราดูพร้อมยกตัวอย่างถึง 18 แบบ
▬► http://www.testmagic.com/Knowledge_Base/lists/grammar/inversion.htm   
ถ้าจะดาวน์โหลดไฟล์ pdf ก็ที่นี่ครับ
▬► http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/18_Types_of_Subject_Verb_Inversion.pdf 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com