Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด

 Emotions-Words-2272985สวัสดีครับ

       ศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดข้างล่างนี้ รวบรวมโดย Merriam-Webster Learner's Dictionary, บางคำเป็น verb, บางคำเป็น noun, บางคำเป็นทั้ง verb และ noun, บางคำมีหลายความหมาย แต่ความหมายที่ให้ไว้นี้ดึงมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์เท่านั้น


       ในการศึกษาคำศัพท์ นอกจากรู้คำแปล(ซึ่งยังไม่พอ) เราควรคุ้นเคยกับศัพท์ให้มากกว่านี้ เช่น

 • โดยการอ่านความหมาย หรือ definition เป็นภาษาอังกฤษ
 • โดยอ่านประโยคตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ
 • โดยการฟังการออกเสียงคำศัพท์และฝึกออกเสียงตาม  

ซึ่งในหน้านี้ ท่านสามารถศึกษาได้จากดิกชันนารี 2 เว็บ ได้แก่
       [1] เว็บ English - Thai Cambridge Dictionary ... โดยการไฮไลท์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องการศึกษา และคลิก Definition
       [2] เว็บ Merriam-Webster Learner's Dictionary ... โดยการคลิก(ซ้าย)คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องการศึกษา


         อันที่จริงศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกยังมีมากกว่านี้อีกเยอะแยะ [→คลิกดู] แต่ข้างล่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เจอบ่อย-ใช้บ่อย และน่าศึกษาครับ

 

 1. acceptance
 การยอมรับ
 1. admiration
 ความชื่นชมยินดี
 1. affection
 ความรักใคร่
 1. aggravation
 สิ่งที่กวนโมโห
 1. anger
 ความโกรธ, ทำให้โกรธ
 1. anguish
 ความกลัดกลุ้ม ปวดร้าว
 1. anxiety
 ความวิตกกังวล ความอยากทำมาก ๆ
 1. attraction
 ความดึงดูดใจ 
 1. boredom
 ความเบื่อหน่าย
 1. caution
 ความระมัดระวัง
 1. certainty
 ความแน่ใจ
 1. compassion
 ความกรุณา
 1. confidence
 ความเชื่อมั่น   (ว่าตนจะทำได้สำเร็จ, เรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดี จะเกิดขึ้น หรือ เป็นเรื่องจริง)
 1. confusion
 ความสับสน งุนงง
 1. contentment
 ความพอใจ สันโดษ
 1. courage
 ความกล้าหาญ ห้าวหาญ
 1. curiosity
 ความอยากรู้อยากเห็น ใคร่รู้
 1. defeat
 ความพ่ายแพ้
 1. defiance
 การไม่เชื่อฟัง ท้าทาย แข็งขืน
 1. delight
 ทำให้พอใจ ปีติ ยินดี
 1. dependence
 การ(เสพ)ติด การพึ่งพาอาศัย
 1. depression
 ความหดหู่ใจ
 1. desire
 ต้องการ ปรารถนา
 1. disappointment
 ความผิดหวัง
 1. dislike
 ไม่ชอบ
 1. dismay
 ทำให้ตกใจ ท้อแท้
 1. distress
 ความโศกเศร้า เสียใจ
 1. embarrassment
 ความเก้อเขิน ประหม่า อึดอัดใจ
 1. enthusiasm
 ความกระตือรือร้น
 1. envy
 อิจฉา
 1. excitement
 ความตื่นเต้น
 1. fear
 กลัว, เกรงว่า
 1. frustration
 ความขัดข้องใจ ขุ่นมัว
 1. fury
 ความโกรธจัด
 1. generosity
 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี
 1. greed
 ความโลภ
 1. grief
 ความเศร้าโศก
 1. guilt
 ความละอายใจ สำนึกผิด
 1. hate
 เกลียด
 1. hatred
 ความเกลียดชัง
 1. hope
 หวัง ความหวัง
 1. horror
 ความหวาดกลัว
 1. hostility
 ความเป็นศัตรู ปรปักษ์
 1. impatience
 ความไม่อดทน ใจร้อน
 1. jealousy
 ความอิจฉา ริษยา หึงหวง
 1. joy
 ความปีติยินดี
 1. kindness
 ความกรุณา
 1. loneliness
 ความเหงา เปล่าเปลี่ยว
 1. longing
 ความปรารถนา
 1. love
 รัก  ความรัก
 1. lust
 ราคะ อยากได้จัด
 1. malice
 ความมุ่งร้าย
 1. misery
 ความทุกข์ยาก
 1. optimism
 การมองโลกในแง่ดี อย่างมีความหวัง
 1. panic
 ตื่นตกใจ, ความตื่นตกใจ
 1. patience
 ความอดทน
 1. pessimism
 การมองโลกในแง่ร้าย  ไร้ความหวัง
 1. pity
 ความสงสาร ความน่าเสียดาย
 1. pleasure
 ความยินดี
 1. pride
 ความภูมิใจ ทะนงตน
 1. rage
 ความเดือดดาล คลั่งไคล้
 1. relief
 ความโล่งอก ผ่อนคลาย
 1. sadness
 ความเศร้าโศก
 1. satisfaction
 ความพอใจ, ความสำราญใจ
 1. scorn
 ดูถูก เหยียดหยาม
 1. shame
 ความรู้สึกอับอาย,  ทำให้อัยอาย
 1. sorrow
 ความเศร้าใจ
 1. sympathy
 ความเห็นอกเห็นใจ
 1. terror
 ความหวาดกลัว
 1. unhappiness
 ความทุกข์ใจ
 1. wonder
 (ความ)รู้สึกพิศวง สงสัย ใคร่รู้ ฉงน ทึ่ง 
 1. wrath
 ความโกรธแค้น

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com