Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ โปรแกรมใหม่ โดย อ.ยุทธนา: "รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ พ.ศ. 2555-2558"

true vocab1
สวัสดีครับ
       วันนี้ผมขอแนะนำ โปรแกรมคำศัพท์ใหม่ โดย อ.ยุทธนา คือ "รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ พ.ศ. 2555-2558  " เป็นศัพท์ระดับมัธยมปลาย จำนวนทั้งสิ้น 470 คำ

 ♥      หน้าหลัก ที่นี่ครับ → คลิก

 ♥      ดู/ดาวน์โหลดคำศัพท์ 470 คำ →ไฟล์ Excel  คลิก • →ไฟล์ pdf  คลิก

 ♥      ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้ง → คลิก

     ท่านผู้อ่านครับ ผมดูศัพท์ 470 คำนี้แล้วก็เห็นว่ายากหน่อย ๆ ซึ่งน่าจะเหมาะทีเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมที่เตรียมตัวสอบไล่หรือสอบ entrance และเมื่อได้ฟิตคำศัพท์ผ่านโปรแกรมของอาจารย์ยุทธนายิ่งได้ผลมาก
      นอกจากนี้ผมได้ลองนำศัพท์ทั้ง 470 คำนี้ไปเช็กกับ →The Oxford Text Checker 3000 คำ ก็พบว่ามีศัพท์เพียง 31 % หรือ 145 คำ ที่อยู่ในศัพท์พื้นฐาน 3000 คำของ Oxford ส่วนอีก 69 % หรือ 325 คำเป็นศัพท์ระดับสูงกว่า
 ♥     คลิกดูศัพท์ง่ายกว่า(สีดำ) 145 คำ และ ศัพท์ยากกว่า(สีแดง) 325 คำ ที่ลิงก์นี้ → คลิก
      แต่เมื่อดูศัพท์ยากสีแดงก็เห็นว่า มันน่าจะยากพอ ๆ กับศัพท์ข้อสอบ TOEIC ผมจึงขอสรุปว่าโปรแกรม"รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ พ.ศ. 2555-2558  " นี้เหมาะสำหรับคน 3 กลุ่มคือ
[1] นักเรียนชั้นมัธยม
[2] ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC
[3] ทุกท่านที่ต้องการยกระดับคำศัพท์ของตัวเอง เพราะแม้จะมีบางคำที่เป็นศัพท์ยาก แต่มันก็ยากในระดับที่ควรรู้ เพราะศัพท์พวกนี้ผมดูแล้วท่านจะเจอบ่อยเมื่ออ่านบทความทั่วไปหรือข่าวภาษาอังกฤษ จึงมีประโยชน์ที่จะศึกษาโดยใช้โปรแกรมคำศัพท์ของ อ.ยุทธนา ที่ผมแนะนำนี่แหละครับ
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com