Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด หนังสือสวดมนต์แปลฉบับสวนโมกข์ และ มนต์พิธี

2suad

ในบรรดาหนังสือสวดมนต์ทำวัตรมากมายที่มีอยู่ในเมืองไทย ผมเห็นมีอยู่ 2 เจ้าซึ่งเป็นที่รู้จัก มีพิมพ์แจก พิมพ์ขาย มากที่สุด คือ
【1】 ถ้าเป็นการสวดมนต์แบบแปลเป็นไทยด้วย ก็ต้องฉบับสวนโมกข์ ซึ่งก็มีวัดอื่นบางวัดนำไป copy หรือดัดแปลงตัดต่อเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองบ้างเหมือนกัน เช่น เล่มนี้
【2】 ถ้าเป็นการสวดมนต์แบบไม่แปล ซึ่งมีบทสวดมนต์พิธีและคาถาต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย ก็ต้อง ❝ มนต์พิธี❞ โดย พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี เล่มนี้ดังมาเนิ่นนานแล้ว ขนาดแผงหนังสือเล็ก ๆ ริมถนนยังมีวางขายเลย
♦ วันนี้ผมเลยนำมาฝากทั้ง 2 เล่มครับ
สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นแปลไทย ฉบับสวนโมกขพลาราม 
บทสวดชาวพุทธ มนต์พิธี สำหรับพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com