Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทดสอบ ศัพท์ อังกฤษ - ไทย ง่าย - ยาก เลือกได้

หรือคลิกที่นี่ ก็ได้ 
ศัพท์ง่าย
 easyvocab

2.5 แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น จากฐานข้อมูล 900 ข้อ
เป็นการถามศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่าแปลว่าอะไร ส่วนใหญ่เป็นคำง่าย ๆ สำหรับวัยรุ่น
ออกแบบข้อสอบโดย ครู ทรรศนีย์ ไชยชนะ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]
Thaiall.com
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที
ศัพท์ยาก
hardvocab
1. แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก)
ระดับ TOEFL, GMAT, GRE และ ENTRANCE
ข้อสอบชุดนี้ ท่านจะไม่เบื่อ เพราะ สุ่มทั้งคำถาม และตัวเลือก จากศัพท์ 9000 คำ
จากฐานข้อมูล 9000 คำ
ทำข้อสอบ 5 ข้อ เหมาะกับผู้รีบเร่ง อังกฤษ -> ไทย ไทย -> อังกฤษ
ทำข้อสอบ 30 ข้อ เหมาะกับผู้ต้องการเรียนรู้อะไรแปลกใหม่ อังกฤษ -> ไทย ไทย -> อังกฤษ
ทำข้อสอบ 60 ข้อ เหมาะกับผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ของตน อังกฤษ -> ไทย ไทย -> อังกฤษ
เปิดชุดข้อสอบเดิม(ถ้าท่านเคยจดเลขชุดข้อสอบไว้) โดยระบุ แบบข้อสอบ และ เลขชุดข้อสอบ

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com