Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ 3 Search Engine สำหรับเด็ก และการค้นภาษาอังกฤษ

 kids-search-engine f
Search Engine 3 เว็บ ข้างล่างนี้ เขานำเทคโนโลยีของ Google มาพัฒนาและดัดแปลงเป็น Search Engine ที่เหมาะสำหรับเด็ก และเหมาะกับการค้นเนื้อหาภาษาอังกฤษ

กล่าวคือ เขาพยายามให้ผลการค้นขจัดเนื้อหาหลาย ๆ ลักษณะที่ไม่เหมาะกับเด็ก

ผมเองลองใช้เพื่อค้นเนื้อหาภาษาอังกฤษมานำเสนอท่านผู้อ่าน ก็พบว่าดีทีเดียวครับ

คือมันขจัดลิงก์ขยะหรือลิงก์โฆษณาตรงและแฝงออกไปได้เยอะทีเดียว

ท่านที่คุ้นเคยกับการใช้ Google ในการหาข้อมูล ลองใช้ 3 Search Engine นี้ดูบ้างซีครับ อาจจะติดใจ

พิมพ์คำค้นได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยครับ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com