Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีหา บทความยอดนิยมของเว็บ e4thai.com

      ถ้าท่านต้องการทราบว่าบทความยอดนิยม หรือ "สินค้าขายดี" ของเว็บ e4thai.com มีอะไรบ้าง ก็ให้คลิกหัวข้อย่อยที่ท่านสนใจในเมนูซ้ายมือของเว็บ ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่มจากบนลงล่าง คือ 

  •  Main Menu
  •  Lessons
  •  Groups
  •  Fun
  •  Tools
  •  Specials

       เมื่อเข้าไปแล้วให้ดูที่ด้านขวามือ ตรง Display # ถ้าแสดงตัวเลข (30) ก็ให้คลิก เปลี่ยนเป็น All และคลิก Hits 2 ครั้ง จนแสดงเครื่องหมายมากสุด → น้อยสุด ดังภาพข้างล่างนี้

Grammar

      เพียงเท่านี้ เว็บก็จะแสดงบทความยอดนิยมจากมากสุด → น้อยสุด
      แต่ในฐานะ Webmaster ผมขอให้ความเห็นว่า ผลที่เว็บโชว์นี้เป็นเพียงความนิยมของคนส่วนใหญ่ แต่ขอให้ท่านไล่อ่านชื่อบทความลงไปเรื่อย ๆ เพราะบทความที่มีประโยชน์ต่อท่านมาก ๆ อาจจะอยู่ล่าง ๆ ก็ได้

      และถ้าต้องการดูการเรียง บทความใหม่ <---> บทความเก่า ก็ให้คลิก Published Date
พิพัฒน์

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com