Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดาคําศัพท์จากบริบท

vocabulary-in-context

การสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดาคําศัพท์จากบริบท
โดย ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ , บุษกร วิชชุลตา, กรรณิการ์  ช่อไม้ทอง
       เอกสารชิ้นนี้ ให้เทคนิค 13 ข้อ ในการเดาคำศัพท์จากบริบทหรือข้อความที่แวดล้อม
       เอกสารทั้งหมดมี 18 หน้า แต่ผมไฮไลท์ให้ท่านดูหน้า 5 - 8 ซึ่งเป็นคำอธิบายและตัวอย่างโดยตรง
       ขอเรียนว่า คำอธิบายนี้จะให้ผลจริง ๆ ก็ต่อเมื่อท่านนำเทคนิคนี้ไปฝึกใช้ในการฝึกอ่านภาษาอังกฤษจริง ๆ ต่อเนื่องอยู่เรื่อย ๆ
      ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจะต้องไปด้วยกันครับ
การสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดาคําศัพท์จากบริบท
 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com