Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

หน้ารวมลิงก์ฝึกภาษาอังกฤษประจำวัน

selflinks

เป็นการดีถ้าเราแต่ละคนจะจัดทำ Favorites หรือ Bookmarks รวมลิงก์ให้ตัวเองเข้าไปคลิกฝึกภาษาอังกฤษทุกวัน

แต่นี่เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องจัดเอง เพราะมันต้องสอดคล้องกับ (1)ทักษะขณะปัจจุบัน (2)ความชอบ (3)ความพร้อมอื่น ๆ ซึ่งไม่เหมือนกัน

อย่างผมเองก็มีลิงก์ฝึกภาษาอังกฤษรายวันข้างล่างนี้

ท่านล่ะครับ ได้จัดรวมลิงก์ฝึกภาษาอังกฤษประจำวันของตัวเองแล้วหรือยัง? ถ้ายังไม่ได้ทำ ก็ทำเถอะครับ!!

ฟัง

อ่าน

ศัพท์

พูด

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com