Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียน phrasal verb

       Luke Thompson

       ลิงก์ข้างล่างนี้เป็นไฟล์เสียงสั้น ๆ โดย Teacher Luke อธิบายเรื่อง phrasal verb โดยให้ความหมายและยกประโยคตัวอย่าง

       ไฟล์ mp3 139 ไฟล์หรือก็คือ phrasal verb 139 คำในชุดนี้ ผม save ไว้แล้ว ถ้าท่านต้องการก็เชิญ→ ดาวน์โหลด ไปศึกษาได้เลยครับ (ประมาณ 370 Mb)
      ผมขอแนะนำ mp3 ชุดนี้สักนิดหน่อยดังนี้ครับ
       phrasal verb หรือที่หลายคนเรียกว่า two-word verb นั้น เป็นศัพท์ที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันอย่างเป็นธรรมชาติ มันเป็นภาษาที่ไม่ค่อยเป็นทางการ หรือเป็นภาษาพูด ที่ไม่แข็ง เป็นกันเอง หรืออาจจะสื่อความหรืออารมณ์ได้ดีกว่าใช้ศัพท์คำเดียว ส่วนความหมายมีทั้งที่เดาง่ายและเดายาก
      Teacher Luke นำ phrasal verb มาอธิบายสั้น ๆ วันละคำ ๆ ละไม่กี่นาที, โดยพูดอธิบายแบบไม่เป็นทางการ, ไม่มีการเตรียม script พูดไว้ก่อน, (script พูดที่มีให้อ่านนั้นมาถอดเทปทีหลัง), เขาพูดไม่ช้า, ออกจะพูดเร็วด้วยซ้ำ แต่สำเนียงของเขา clear มาก, ฟังไม่ยาก
      การฟัง native speaker พูดสนทนาภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการสอน phrasal verb ในชุดนี้ เป็นเส้นทางการฝึกพูดที่ดีมาก  เพราะว่าจริง ๆ แล้วก้าวแรกของการฝึกพูดหรือ speaking skill ย่อมเป็นเรื่องของการ "จำขี้ปาก" และมันไม่ใช่แค่การจำศัพท์หรือสำนวนเท่านั้น(ซึ่งเราอ่านเอาก็ได้) แต่มันคือการได้ซึมซับสำเนียง, เสียงขึ้นลง, อารมณ์และลีลาของภาษา, ฯลฯ คำอธิบายหรือประโยคตัวอย่างที่เป็นภาษาพูดพวกนี้ บ่อยครั้งก็อยู่นอกเหนือ dictionary, เพราะคำนิยามที่เขียนใน dictionary นั้นมันไร้อารมณ์, แต่คำพูดสนทนาที่เราได้ "ฟัง" จากคนจริง ๆ นี้มันมีอารมณ์ ซึ่งจะช่วยให้เราจดจำไปพูดได้ง่ายกว่า "อ่าน" เนื้อหาอย่างเดียวกัน แต่เป็นเนื้อหาที่ไร้อารมณ์
      ถ้าท่านรู้สึกว่า Teacher Luke พูดเร็วเกินไป ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง, ผมขอแนะนำวิธีแก้ไข 4 วิธีดังนี้
[1] ฟังด้วยสมาธิที่มากกว่าเดิม
[2] ฟังซ้ำมากกว่า 1 เที่ยว
[3] อ่าน transcript และพยายามตีความให้เข้าใจ
[4] save ไฟล์ mp3 โดยคลิกที่ปุ่ม , หรือดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ขนาด 370 MB ที่ผมให้ลิงก์ไว้ข้างต้น, หลังจากนี้ก็เปิดด้วยโปรแกรม Windows Media Player โดยตั้งความเร็วให้ช้าลง → อ่านคำแนะนำ  
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com