Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีฝึกฟังภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องอย่างรวดเร็ว

สวัสดีครับ

ผมไปเจอคลิป How to Improve Your English Listening ซึ่งเขาแนะวิธีฝึกฟังภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องอย่างรวดเร็ว

ผมขอยกมาเล่าทีละ point ดังนี้ครับ

******

ภาษาอังกฤษฟังยาก ก็เพราะว่า

# 1 คำศัพท์จำนวนมากออกเสียงไม่ตรงตามรูปที่เขียน

1 one

 

# 2 ตอนพูดเร็ว ๆ เขาจะเชื่อมคำเข้าด้วยกัน ทำให้ฟังยาก

2 two

 

# 3 พวกเราเรียนภาษาอังกฤษ โดยอ่านเยอะ แต่ฟังน้อย ก็เลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง

3 three

 

วิธีปรับปรุงทักษะการฟัง ต้องทำ 2 อย่าง คือ

1)ฝึกฟังทุกวัน ๆ ละอย่างน้อย 15 นาที

2)ฝึกฟังอย่างถูกวิธี

4 improve

 

1)ฝึกฟังทุกวัน ๆ ละอย่างน้อย 15 นาที

เขาแนะนำ 3 เว็บให้เราเข้าไปฝึกฟัง ทั้ง 3 เว็บนี้มี text ให้อ่านขณะฟังด้วยคือ

http://learningenglish.voanews.com/(ข่าวสำเนียงอเมริกัน)

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/ (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ)

http://www.elllo.org/index.htm (ภาษาพูดหลายสำเนียง)

5 five

 

2)ฝึกฟังอย่างถูกวิธี

เขาบอกว่า หลายคนฝึกฟังอย่างผิดวิธีทำให้ไม่ได้ผล คือ ฟังแค่เที่ยวเดียว พอไม่เข้าใจทุกคำก็ท้อ และเลิกฟัง

6 six

 

วิธีฝึกฟังที่ถูกต้อง คือ ฟังด้วยใจที่ผ่อนคลาย และให้รู้ว่าเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่ฟังครั้งแรกจะเข้าใจได้จำกัด

7 seven

 

เพราะฉะนั้น การฝึกฟังอย่างถูกวิธี คือ

ฟังเที่ยวที่ 1: จับประเด็นใหญ่ ๆ ให้ได้ก็พอ  ไม่ต้องเข้าใจศัพท์ทุกคำ

8 eight

 

ฟังเที่ยวที่ 2: พยายามจับรายละเอียดให้ได้มากขึ้น แต่ถ้าเข้าใจไม่ได้ทุกคำก็ไม่เป็นไร

9 nine

 

ฟังเที่ยวที่ 3: ฟังพร้อมกับอ่าน text ตอนนี้ให้ฟังแบบใส่ใจศัพท์เป็นตัว ๆ 

10 ten

 

การฝึกฟังแบบนี้ คือจับประเด็นทั่วไปลงไปถึงรายละเอียดเฉพาะ เป็นวิธีฝึกฟังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

11 eleven

 

เขาแนะว่า ตอนนี้ก็ให้เข้าไปที่เว็บใดเว็บหนึ่งใน 3 เว็บที่เขาแนะไว้ข้างต้น  และให้ฝึกฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 3 เที่ยว ตามวิธีที่เขาแนะไว้

12 twelve

 

สรุปก็คือ 1)ให้ฝึกฟังทุกวัน ๆ ละอย่างน้อย 15 นาที 2)ฟัง3 เที่ยวอย่างที่แนะนำข้างต้น เขารับรองว่าจะได้ผลดีอย่างรวดเร็ว

14 fourteen

ตอนนี้ ขอเชิญชมคลิปครับ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com