Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แกรมมาร์เบื้องต้น สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

goodgrammar

สวัสดีครับ

     ที่ลิงค์นี้ http://neric-club.com/data.php?menu_id=41&member=free

มีคำอธิบาย แกรมมาร์เบื้องต้น สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ความยาวทั้งหมด 68 หน้า มีทั้งหมด   49 หัวข้อตามข้างล่างนี้ อธิบายด้วยภาษาไทย อ่านง่าย

     อันที่จริง วันนี้ผมก็จะแนะนำแค่นี้แหละครับ ที่เหลือก็ให้ท่านเข้าไปคลิกอ่านเอาเอง แต่ผมขออนุญาตพูดอะไรเพิ่มเติมอีกสักนิดเกี่ยวกับแกรมมาร์

     คือในเมืองไทยนี่นะครับ ผมได้ยินแต่คนติฉินนินทา ต่อว่า เหยียดหยาม ประณาม ว่าแกรมมาร์เป็นเรื่องไม่จำเป็นต้องเรียน เสียเวลาเรียน บางคนพูดหนักถึงขั้นพิพากษาให้แกรมมาร์ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดในห้องเรียน  ด้วยคำตัดสินว่าเพราะสอนแต่แกรมมาร์ คนไทยเลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

     แต่ตามความเห็นของผม ตำราแกรมมาร์ก็เหมือนแผนที่นั่นแหละครับ เราศึกษาแผนที่เพื่อว่าเมื่อออกเดินทางจริง ๆ เราจะได้ไม่หลงทิศหลงทาง เราอาจจะเดินทางสะเปะสะปะครั้งแรก แต่ถ้าความรู้เรื่องแผนที่ของเราแน่นปึ๊ก  เมื่อเดินทางครั้งที่ 2 – ครั้งที่ 3 เราจะไม่หลงทางอีก เพราะทฤษฎีกับปฏิบัติมันผนึกรวมกันเป็นหนึ่ง

     หากจะมีเรื่องน่าเศร้าก็คือ  หลายคนติดแผนที่โดยไม่ยอมออกเดินทาง และเมื่อต้องเดินทางจริง ๆ ก็เอาความรู้จากแผนที่ไปใช้ไม่ได้   ซึ่งไม่ต่างจากคนที่ลุยเดินทางลูกเดียวโดยไม่ยอมดูแผนที่ ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะต้องเดินหลงบ้าง หรือเดินหลงบ่อย

     จริง ๆ แล้ว ทั้ง 2 อย่างต้องไปด้วยกันแล้วมันจะช่วยเหลือกัน ความชำนาญในการใช้แผนที่ต้องมาจากการได้ออกเดินทางจริง ๆ ตามเส้นทางในแผนที่  เหมือนกับความชำนาญในเรื่องแกรมมาร์ ต้องมาจากการเอาแกรมมาร์ไปใช้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน และทักษะในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ของเราก็จะดีขึ้น  เพราะแกรมมาร์ที่เราอาจจะดูแคลน

เรื่องที่ผมอยากจะบ่นก็มีแค่นี้แหละครับ

ต่อไปนี้ก็เชิญศึกษาบทเรียนแกรมมาร์เพื่อเอาไปใช้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  ขอเชิญครับ....

 

 1. What is a sentence?
 2.  What are the parts of speech?
 3.  Nouns
 4.  Ponouns
 5.  Adverbs
 6.  Verbs
 7.  Adjectives 
 8.  Prepositions
 9.  Conjunctions
 10.  Interjections
 11.  Verb to be
 12.  Used to
 13.  Need
 14.  Verb to do
 15.  Ought
 16.  Must
 17.  Verb to have
 18.  Dare
 19.  Can,could
 20.  Will,would
 21.  May,might
 22.  Shall should
 23.  Singular Plural & Contractions with be
 24.  Contractions ของ Verb to be
 25.  Prepositional Phrase
 26.  Yes /No Questions
 27.  The Simple Past : Yes/No Questions
 28.  Present Progressive Tense
 29.  Present Simple Tense
 30.  The Simple Past : Irregular Verbs
 31.  The Simple Past : Negative
 32.  Where, When, What time และ Why
 33.  Gerunds
 34.  Comparisons
 35.  การใช้ Future Time
 36.  How many และ How much
 37.  Numbers
 38.  Countable noun uncountable nouns
 39.  Conditional Sentences
 40.  Active And Passive voice
 41.  Agreement Of Subject And verb
 42.  Infinitive,Gerund,
 43.  เปรียบเทียบการใช้ Infinitive กับ Gerund
 44.  How to Pronounce -ed in English
 45.  How to Pronounce "the" in English
 46.  Homophones
 47.  Word Stress in English
 48.  Direct & Indirect Speech 
 49.  Conditional Sentences 

 

 

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com