Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

VOA Learning English : Let's Learn English

VOA Learning English : Let's Learn English
♠ 52 คลิปของ VOA นี้เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันง่าย ๆ ให้ฝึกพัฒนา listening, speaking, vocabulary, และ writing บทพูดทุกคำจะมี subtitles บนจอ
♣ บางคลิปใน Playlist ข้างล่างนี้ อาจจะสลับลำดับที่กันบ้าง
https://goo.gl/Wu43nV 
https://goo.gl/wnrBxo 
♦ ถ้าท่านเรียนสัปดาห์ละ 1 บท ก็จะเรียนจบทั้งชุดภายใน 1 ปี หรือถ้าขยันก็สามารถจบเร็วกว่านี้ เมื่่อเรียนจบแล้วก็ทำพิธีมอบ Certificate ให้แก่ตัวเอง โดยกรอกชื่อ-สกุล และ วัน-เดือน-ปี ที่เรียนจบลงไปได้เลยครับ

Lesson 52

และผมกลัวว่าในอนาคตคลิปชุดนี้จะหายไป จึง save เก็บไว้, ท่านใดต้องการดาวน์โหลดไปใช้ก็เชิญได้ครับ
→ https://goo.gl/jzy3w8

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com