Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก reading และ grammar กับ "Longman Advanced Grammar"

       ♥ หนังสือเล่มนี้ "Longman Advanced Grammar" ต่างจากตำราแกรมมาร์ที่ผมเคยเจอมา คือทั้งเล่มจะแบ่งเป็น 60 บท ๆ ละ 4 หน้า,       LAG

          ครึ่งหน้าแรก เป็น passage สั้น ๆ เนื้อหาหลากหลายและน่าสนใจทุกเรื่อง และอีก 3 หน้าครึ่งเป็นแบบฝึกหัดและคำอธิบายแกรมมาร์ซึ่งยึด passage เป็นหลัก ผมลองอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่ามัน advanced สมกับชื่อเรื่องจริง ๆ

               ทั้ง 60  passage ในเล่มนี้ เขา copy มาจากต้นฉบับจริง ๆ ไม่ได้ rewrite หรือ simplify ทำให้มันง่าย และการที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งตัดต่อนี้ เมื่ออ่านแล้วอาจจะรู้สึกไม่ลื่นหรือสนุกเหมือนหนังสือประเภท graded reader หรือหนังสืออ่านนอกเวลา แต่การฝึกกับ "ของจริง" พวกนี้แหละครับจะช่วยให้เราเก่งจริง บางครั้งเมื่ออ่านไป ๆ ท่านอาจจะรู้สึกว่า ขนาดรู้ศัพท์ทุกคำอ่านจบแล้วก็ยังงงอยู่ เพราะว่าสิ่งที่ทำให้อ่านไม่รู้เรื่องนอกจากศัพท์ยากแล้ว ก็ยังมีเรื่องความเข้าใจพื้นฐานของเราในเรื่องที่อ่าน, โครงสร้างประโยค, หรือลักษณะบางอย่างของแกรมมาร์ที่ผู้เขียนใช้ซึ่งมีผลต่อการตีความเนื้อเรื่อง
       ♦ ถ้าท่านชอบแกรมมาร์ก็อ่านทั้ง 4 หน้าให้ครบทุกหัวข้อย่อยของมันได้เลยครับ แต่ผมเองขออ่านเฉพาะ passage เพราะรู้สึกว่าสนุกดีและได้ฝึก reading ซึ่งเป็นของชอบ โดยผมได้ทำ Bookmarks เพื่อให้ท่านคลิกไปยังแต่ละบทได้โดยสะดวก
       ♦ เชิญเลยครับ → https://goo.gl/cKkCEH 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com