Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำชุด "Great Grammar Practice" 6 เล่ม

greatGrammar
       หนังสือแกรมมาร์ชุดนี้ สำหรับชั้น Grade 1 - 6 เนื้อหาเป็นเรื่องแกรมมาร์พื้นฐาน ตามหัวข้อที่แสดงบนหน้าปก (ดูหัวข้อย่อยที่หน้าสารบัญ, ซึ่งเมื่อคลิกจะเป็นลิงก์ไปที่หน้านั้น ๆ ) คำอธิบายแต่ละเรื่องมีสั้น ๆ แต่ที่ยาวจะเป็นแบบฝึกหัด ซึ่งมีเฉลยอยู่ที่ท้ายเล่ม

       ผมดูแล้ว แกรมมาร์ชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมมากทีเดียว โดยสามารถใช้เป็นแนวทางการทำกิจกรรมในชั้น, หรือจะถ่ายเอกสารหน้าที่ต้องการให้เด็กทำเป็นการบ้านก็ได้ ส่วนท่านผู้อ่านซึ่งต้องการทบทวนแกรมมาร์ระดับพื้นฐานจริง ๆ ก็ใช้ได้ครับ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com