Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกศัพท์พื้นฐาน 3,284 คำ กับดิก COBUILD

cobuild ebook

Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary
       COBUILD เป็นดิกดังระดับโลก เหมือนกับ Oxford, Cambridge, Longman,Webster, Macmillan มีให้ใช้ฟรี online ที่นี่ → ที่นี่ 
       และวันนี้ผมมีไฟล์ pdf เป็น eBook ให้ดาวน์โหลดไปใช้โดยไม่ต้องต่อเน็ต → คลิก 
       นอกจากใช้ค้นหาคำศัพท์ได้ตามปกติ ผมมีคำแนะนำพิเศษให้ท่านใช้ดิก COBUILD เป็นสมุด ท่อง-ทบทวน-พัฒนา คำศัพท์พื้นฐาน, โดยตอนนี้ขอให้ท่านเปิดหน้าดิก COBUILD ขึ้นมา→  คลิก
[1] กด Control+F, และ copy สี่เหลี่ยม 3 ชิ้นนี้ ◆◆◆ ไป paste, Enter, รอสัก 3 - 4 นาที, จนขึ้นตัวเลข 713, ให้ท่านกด Enter ไปเรื่อย ๆ ท่านจะเจอคำศัพท์พื้นฐานกลุ่มแรก 713 คำ, ท่านก็ศึกษาไปทีละคำ ๆ , ถ้าต้องการย้อนกลับไปดูคำก่อนหน้านี้ ก็กด Shift+F3 หรือ   คลิกที่นี่ ก็ได้
[2] ทำเหมือนข้อ [1] แต่ copy สี่เหลี่ยม 3 ชิ้นนี้ ◆◆◇ ไป paste, ท่านจะเจอคำศัพท์พื้นฐานกลุ่มที่สอง 1,037 คำ
[3] ทำเหมือนข้อ [1] แต่ copy สี่เหลี่ยม 3 ชิ้นนี้ ◆◇◇ ไป paste, ท่านจะเจอคำศัพท์พื้นฐานกลุ่มที่สาม 1,534 คำ
       ศัพท์ทั้ง 3 กลุ่ม จำนวน 3,284 คำนี้แหละ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่น่าศึกษา โดยท่านไม่ต้องจดศัพท์ เพราะสามารถใช้วิธีนี้ ทำให้ eBook ดิกเล่มนี้ เป็นสมุดจดศัพท์ได้เลย, แถมยังเป็นสมุดจดศัพท์ที่สมบูรณ์มาก เพราะมีทั้งความหมายและประโยคตัวอย่างไว้ให้พร้อมสรรพ,  โดยท่านจะเริ่มศึกษาจากศัพท์กลุ่มแรก 713 คำซึ่งเป็นศัพท์ง่ายสุด ไปตามลำดับก็ได้
       แต่ละคำศัพท์ที่ท่านเจอในดิก COBUILD  จะมีข้อมูลดังนี้
(1) คำนิยาม หรือ definition ซึ่งเขียนเต็มประโยค ใช้ภาษาง่าย ๆ แบบเพื่อนคุยกับเพื่อน หรือครูคุยกับศิษย์ นี่เป็นลักษณะพิเศษที่ดิกเล่มอื่นไม่มี
(2)โดยทั่วไปศัพท์คำหนึ่ง ๆ จะมีหลายความหมาย โดยเขาจะเรียงความหมายที่คนใช้บ่อยมากไว้แรก และบ่อยน้อยไว้หลังไปตามลำดับ ท่านจะศึกษาทุกความหมาย หรือ 2 - 3 ความหมายแรกก็แล้วแต่ท่าน
(3)สำหรับโฟเนติกส์ที่ดิก COBUILD ให้ไว้, จะขีดเส้นใต้สระพยางค์ที่ stress หรือลงเสียงหนัก
       ผมเชื่อว่า ศัพท์พื้นฐาน 3,284 คำ ที่ท่านศึกษาจากดิก COBUILD นี้ จะช่วยให้ท่านเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่เพียงแค่รู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้น แต่ทักษะอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอ่านก็จะเก่งขึ้นด้วย


           แถมท้ายครับ ท่านที่ต้องการเช็กตัวเองว่ารู้คำศัพท์มากน้อยเพียงใด ก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ โดยจะเริ่มเช็กจากศัพท์กลุ่มที่ 1 - 2 - หรือ 3 ก็แล้วแต่ท่าน โดยวิธีเช็กผมขอแนะนำดังนี้

          (1) คำศัพท์ที่ท่านรู้จักแล้ว ลองเช็กด้วยว่า ท่านรู้จักครบทุกความหมายหรือไม่  และถ้าให้แต่งประโยคด้วยศัพท์คำนี้  ท่านแต่งได้หรือไม่,  ถ้าติดขัดหรือไม่แน่ใจ  ก็อ่านคำนิยามศัพท์ หรือประโยคตัวอย่าง ท่านก็จะเห็นแนวทางในการผูกประโยค  หรือจะเริ่มทันทีด้วยการอ่านประโยคตัวอย่างหลัง  ❏  ก็ได้

          (2) คำศัพท์ที่ท่านเห็นแล้วไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจ, ถ้าคำนั้นมีประโยคตัวอย่าง      ก็ลองอ่านประโยคตัวอย่างนั้นและเดาความหมาย  และไปเช็กที่ definition ว่าเดาได้ถูกต้องหรือไม่


 พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th/ 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com