Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน และประโยคแนะนำตัว

job-l

【1】 รวมประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ที่ใช้ตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน 
【2】คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ (พร้อมคำแปล)
         → https://lifestyle.campus-star.com 
         → https://bestkru.com 
【3】 ประโยคภาษาอังกฤษในการแนะนำตัวขั้นพื้นฐาน ในแบบทางการและไม่เป็นทางการ 

intro

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com