Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

100 คำคมเพื่อความสำเร็จ

success.pdf
♠100 คำคมในเล่มนี้ ผมรวบรวมมาจากที่นี่ https://quotefancy.com/ 
♠เราอาจจะเรียกว่ามันเป็น"คำคม" แต่มันเป็น "ความจริง" ที่ชี้แนวทางและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเป็นสุข หน้าที่ของเราก็คือออกแรงเดินตามแนวทางนั้นอย่างมีกำลังใจ และไม่หยุดเดิน
♠ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ หรือการฝึกภาษาอังกฤษ ผมหวังว่า 100 คำคมเพื่อความสำเร็จเล่มนี้ จะมีประโยชน์ต่อท่านบ้าง ไม่มากก็น้อย (215 MB, อาจจะดาวน์โหลดนานสักนิดนะครับ)
♣ ถ้าไม่แน่ใจความหมายของคำคมใด เขียนมาคุยได้ครับ ♣
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/success.pdf 
พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com