Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

TOEFL Power Vocab : หนังสือสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาคำศัพท์

TOEFL Power Vocab
        หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ารวบรวมคำศัพท์ให้คนที่จะเข้าสอบ TOEFL ได้เตรียมตัวฟิต แต่ผมได้เข้าไปดูแล้วและขอสรุปว่า แม้ท่านที่ไม่ได้ไปสอบ TOEFL ศัพท์ในหนังสือเล่มนี้ก็มีประโยชน์ต่อท่านอย่างมาก ๆ อยู่นั่นเอง เพราะว่าศัพท์ที่เขานำเสนอใน Chapter 4 นั้น ผมไล่ดูแล้ว แม้มันจะสูงกว่าศัพท์พื้นฐาน  แต่มันก็เป็นศัพท์ที่พบเห็นเป็นประจำในข่าวหรือบทความจากเว็บภาษาอังกฤษ พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าท่านรู้จักศัพท์พวกนี้ การอ่านหรือการฟังภาษาอังกฤษของท่านจะสะดวกมากขึ้นอีกเยอะทีเดียว
       เขาจะนำศัพท์มาให้ท่านดู เรียงจาก A → Z ทีละกลุ่ม ๆ ละ 10 - 15 คำ และตามด้วย test เพื่อวัดความเข้าใจหรือความจำ
       การนำเสนอศัพท์แต่ละคำ จะเรียงลำดับตามภาพนี้

TOEFL Power Vocab
(1)คำศัพท์ พิมพ์ด้วยตัวดำหนา
(2)คำอ่าน ในวงเล็บ พยางค์ที่ลงเสียงหนัก จะพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
(3)สัญลักษณ์ + - ~ ในวงเล็บเหลี่ยม โดย [+] คือศัพท์ที่มีความหมายในแง่บวกหรือดี, [-] คือศัพท์ที่มีความหมายในแง่ลบหรือไม่ดี, [~] คือศัพท์ที่มีความหมายเป็นกลาง
(4)คำย่อบอก part of speech ของคำศัพท์ เช่น v, n, adj, adv
(5)ความหมายสั้น ๆ อ่านง่าย

(6)ประโยคตัวอย่าง
       สำหรับวิธีการศึกษา ผมขอแนะสักนิดหนึ่งว่า ถ้าท่านอ่าน (1), (2), (3), (4) แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าศัพท์ตัวนี้มันแปลว่าอะไร ให้ท่านขยับลูกตาข้าม (5) ไปอ่าน (6)คือประโยคตัวอย่าง และพยายามฝึกตีความให้ออกว่าศัพท์คำนี้แปลว่าอะไร แล้วจึงค่อยย้อนสายตามาดูความหมายหรือ definition ในข้อ (5) ถ้าฝึกได้อย่างนี้จะมีประโยชน์เยอะ เพราะสมองได้ออกแรงนึก - เดา - ตีความ ซึ่งจะช่วยให้สมองแข็งแรง
      ใน Chapter 4 นี้ ท่านจะไล่อ่านไปเรื่อย ๆ ทีละหน้า ๆ ตั้งแต่หน้า 49/214 ไปจนถึงหน้า 167/214 หรือจะโฉบลงไปอ่านหน้าใดหน้าหนึ่ง หรือจะกระโดดไปกระโดดมา ก็ทำได้ตามใจชอบ และสามารถทำอย่างเดียวกันนี้ใน Chapter 5 ซึ่งเป็น Final Exam
      สิ่งที่ผมชอบมาก ใน Quick Quiz ของ Chapter 4 และ Final Exam Drill ของ Chapter 5 ก็คือ เมื่อท่านคลิกตัวเลขที่หน้าคำถาม มันจะวิ่งไปที่หน้าคำตอบ, และเมื่อท่านคลิกตัวเลขที่หน้าคำตอบ มันจะวิ่งย้อนกลับมาที่หน้าคำถาม .... สะดวกมาก ๆ ครับ
      ส่วนอีก 3 บทที่เหลือ คือ Chapter 1, 2, 3 ก็แนะนำวิธีการศึกษาคำศัพท์ให้เข้าใจและจำได้ และก็เรื่องรากของคำศัพท์
     สรุปก็คือ หนังสือ TOEFL Power Vocab เล่มนี้ มีประโยชน์มาก ทั้งเรื่อง Vocabulary และ Reading ครับ
เชิญคลิกอ่านครับ 
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com