Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาศัพท์เพื่อเตรียมสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT, GRE, PTE, ACT

 7vocab

  • ลิงก์ข้างล่างนี้ เป็นคำศัพท์ ทั้งหมด 7 list คือ TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT, GRE, PTE และ ACT ให้ศึกษา
  • บาง list แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ที่คอลัมน์ซ้ายมือ ให้ท่านคลิก
  • เมื่อเว็บแสดงกลุ่มคำศัพท์ที่กลางหน้า ให้ไฮไลท์ศัพท์คำที่ท่านจะศึกษา ท่านจะเห็นความหมายและปุ่มให้คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์
  • ถ้าต้องการดูคำแปลไทย ให้ติดตั้ง add-on Babylon Dictionaryคลิก  (เปิดหน้าต่างของ add-on พร้อมกับหน้าต่างของเว็บ ก็ได้)

       น่าจะเหมาะมาก ๆ สำหรับใช้ทบทวนคำศัพท์ก่อนที่จะเข้าสอบ หรือท่านใดไม่ได้ไปสอบ ก็สามารถใช้เพื่อพัฒนาคำศัพท์ของตัวเอง
TOEFLhttps://www.examword.com/d/toefl 

TOEIChttps://www.examword.com/d/toeic 

IELTShttps://www.examword.com/d/ielts 

SAThttps://www.examword.com/d/sat 

GRE :  https://www.examword.com/d/gre 

PTEhttps://www.examword.com/d/pte 

ACThttps://www.examword.com/d/act 

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com