Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

"10 อาชีพที่จ่ายหนักสำหรับสาขาภาษาอังกฤษ มาดูกันว่ามีอาชีพไหนบ้าง...."

reading-book-student-library

♥ บทความนี้ "Here are the highest paying jobs for English majors"
https://goo.gl/ygguaE 
♥ มีผู้แปลเป็นภาษาไทย "10 อาชีพที่จ่ายหนักสำหรับสาขาภาษาอังกฤษ มาดูกันว่ามีอาชีพไหนบ้าง...."
https://goo.gl/MzVWRo 
♦เรื่องที่ผมอยากจะบอกก็คือ แม้ท่านไม่ได้จบเอกอังกฤษ แต่พยายามฟิตจนเก่ง โอกาสที่จะก้าวหน้าในงานอาชีพใดก็ตามที่กำลังทำอยู่ก็จะมีสูงขึ้นเพราะทักษะนี้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าท่านจบเอกอังกฤษแต่อ่อนอังกฤษ โอกาสดีที่ควรได้ก็คงไม่ได้ เรื่องมันก็มีแค่นี้แหละครับ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com