Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกศัพท์ ป.6 - 250 คำ ทั้งอ่าน-ฟัง - พูดตาม

 engp6
       ♠ เมื่อเดือนกุมภาฯ ปี 2560 ผมได้นำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 250 คำ ซึ่งจัดทำโดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาแปะในหน้า e4thai.com ให้ท่านไฮไลท์คำศัพท์ เพื่อดูความหมายเป็นภาษาอังกฤษ และประโยคตัวอย่าง
คลิก 
      ♣ วันนี้ผมขอเพิ่มข้อมูลจาก dict.meemodel.com ให้ท่านคลิกเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม โดยสามารถ (1)คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์ และฝึกออกเสียงตาม (2)มีประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษและคำแปลไทยให้ศึกษา (3)สามารถคลิกฟังเสียงอ่านประโยคตัวอย่างทั้งประโยค เสียงไม่เป็นธรรมชาตินัก แต่ก็พอฟังได้ สำหรับคุณครู คงจะมีประโยชน์ในการใช้สอนเด็ก ๆ บ้างนะครับ
คลิก 

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com