Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

จดบันทึกไดอารี่ มีประโยชน์เยอะ

 test
       การจดบันทึกไดอารี่มีประโยชน์อย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้
【1】 ทำให้ได้จดจำช่วงเวลาสำคัญในชีวิต
【2】 ช่วยให้ได้เปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปัจจุบัน
【3】 ได้พัฒนาทักษะด้านการเขียน
【4】 ได้เรียบเรียงระบบความคิดของตัวเอง
【5】 ทำให้ได้ใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับตัวเอง
[ ที่มา- https://www.mangozero.com/writing-diary/  -]
      ♣ และถ้าเราบันทึกไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษ ประโยชน์ในข้อ 3 ก็จะเพิ่มเป็น "ได้พัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ" ซึ่งจะช่วยเรื่องการพูดภาษาอังกฤษด้วย
      ♦ ผมและอาจารย์ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ ได้ทำไฟล์ Excel ให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปพิมพ์บันทึกไดอารี่รายวันทุกวัน ปี 2014 - 2020
     → https://goo.gl/ef4Dr4 
       ที่ทำให้ทั้งปีปัจจุบัน พร้อมทั้งแถมปีย้อนหลังและปีข้างหน้า ก็เผื่อท่านจะนึกบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลัง หรือวางแผนเหตุการณ์ในอนาคต ทำให้การฝึกเขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษของเราไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา เมื่อท่านพิมพ์แต่ละวันในแต่ละช่องเสร็จก็คลิก Save วันรุ่งขึ้นก็เปิดไฟล์นี้และเขียนใหม่ในช่องวันถัดไป หรือจะแก้ไขไฟล์ที่เขียนไปวันก่อน ๆ ก็ได้ พิมพ์เสร็จแล้วอย่าลืม save นะครับ
      ♣ การเขียนลงไฟล์ Excel นี้ มันไม่ยอมให้เรากด Enter เพื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ ถ้าท่านจะเขียนแบบมีหลายย่อหน้า ก็เขียนลง WORD และ copy มา paste ลงช่อง Excel นี้ก็ได้ครับ
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com