Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีฝึก English listening skill ให้ได้ผลและสนุก

mori
       จากความจริงที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า การอ่าน "หนังสืออ่านนอกเวลา" บ่อย ๆ เยอะ ๆ ต่อเนื่อง ยาวนาน จะช่วยให้ทักษะการอ่านพัฒนาขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยให้เริ่มจากเรื่องที่ง่าย ๆ สนุก ๆ ถูกใจตัวเอง เมื่อติดศัพท์ก็เดาเอาบ้าง ไม่ต้องเปิดดิกบ่อย ๆ อ่านแบบสนุก ๆ เอาความเพลินเป็นหลัก ฝึกไปเรื่อย ๆ อย่างนี้ English reading skill ที่แน่นปึ้กก็จะเกิดขึ้นได้ ที่เว็บ e4thai.com  จึงได้นำหนังสืออ่านนอกเวลามาเสิร์ฟท่านผู้อ่านไม่น้อยกว่า 500 เล่มให้ท่านเลือกได้ตามใจชอบ
คลิก 
       และผมมาตรองดูและก็ตอบตัวเองว่า ถ้าเป็นทักษะการฟัง English listening skill ก็น่าจะสามารถฝึกได้ผลด้วยวิธีเดียวกัน คือ ฟังบ่อย ๆ ฟังเยอะ ๆ ฟังต่อเนื่อง ยาวนาน โดยให้เริ่มจากเรื่องที่ง่าย ๆ สนุก ๆ ถูกใจตัวเอง เป็นเรื่องเบา ๆ ไม่เครียด ไม่ต้องคิดมาก ยิ่งเป็นเรื่องที่รู้จัก story อยู่บ้างแล้วยิ่งดีใหญ่ เพราะถึงแม้จะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง เมื่อฟังจบเรื่องแล้วก็ยังรู้เรื่องอยู่ดี และฟังไปโดยไม่ต้อง pause คลิปเพื่อเปิดดิก ฟังแบบสนุก ๆ เอาความเพลินเป็นหลัก แต่ว่าเมื่อฟังไปนาน ๆ โสตประสาทของเราจะซึมซับศัพท์-สำเนียง-สำนวน  และทักษะในการสันนิษฐานได้มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเราไม่รู้ตัว 
       เมื่อดูแล้ว เรื่องที่จะเข้าเกณฑ์ที่ว่านี้ก็มีอยู่ประเภทเดียว คือนิทานคลาสสิกโบราณหรือนิทานก่อนนอน หรือ story ที่มี action แต่ก็มีข้อแม้ว่า การจะฟังนิทานเด็ก ๆ ให้สนุก คนฟังที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ต้องการฟิตอังกฤษ จะต้องทำใจให้ใส ๆ เบา ๆ เหมือนใจของเด็ก

       ข้างล่างนี้ผมพยายามรวบรวมคลิป story สำหรับเด็ก ๆ ตามประเภทข้างต้น  ที่มียอด View มาก ๆ เป็นแสน เป็นล้าน หรือหลายล้าน เพราะผมคิดง่าย ๆ ว่า ถ้าคนทั่วโลกเข้าไปดูกันเยอะ อย่างน้อยก็น่าจะรับรองได้ว่ามันสนุก และวัตถุประสงค์ของผมก็คือ ให้ท่านฝึก English listening skill อย่างได้ผลและสนุก
       ลองดูข้างล่างนี้ได้เลยครับ

  1. https://www.youtube.com/playlist?list=PL17E353040E588A05
  2. https://www.youtube.com/playlist?list=PL1ECF842014D455FD
  3. https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYeDakuqA3-SY8N3ULUpGgOkvk3UY5Wd
  4. https://www.youtube.com/playlist?list=PLmVd2BGjSEsjVXNnc55jmg13yC48BROvr
  5. https://www.youtube.com/playlist?list=PLQiKLJnked46p1c8ZyY6NGlebzcCg2Ro4
  6. https://www.youtube.com/playlist?list=PLmVd2BGjSEsg6f6DxnsyVoYa_FCqeShuE
  7. https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ6JdHLuUi0IO2GE7xMR-uf4xlxZqA8OG
  8. https://www.youtube.com/playlist?list=PLT_N5y7Jjvn9gD6rhWhRG0D6ml4dyttQv

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com