Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

บทอาขยานภาษาอังกฤษ ชั้นประถม - มัธยม สมัยก่อนโน้น

     บทอาขยานภาษาอังกฤษทำนองนี้ ผมเคยเรียนอยู่บ้างสมัยเป็นเด็กนักเรียน คาดว่าสมัยนี้เขาคงไม่เรียนกันแล้ว แต่นำมาให้ดู รุ่นเยาว์สมัยนี้จะได้รู้ว่าสมัยโบราณเขาเรียนกันยังไง

p5

→ บทอาขยานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ ๕  
p7

 → บทอาขยานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ ๗  

m1

→ บทอาขยานภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

m2

→ บทเรียนอาขยานภาสาอังกริส ชั้นมัธยมปีที่ ๒

m4

→ บทอาขยานภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมปีที่ ๔

village

→ บทอาขยานภาษาอังกฤษ ชั้นฝึกหัดครูประถม

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com