Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก อ่าน-ฟัง-พูด-เขียน ภาษาอังกฤษให้ได้ผลจริง ๆ

      walk and fall

       ท่านผู้อ่านครับ เท่าที่ผมสังเกตมาเนิ่นนานทีเดียวเห็นว่า ทุกวันนี้เว็บภาษาไทยที่สอนภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายที่ "เข้าใจ" ง่าย ยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจ ใครขยันอ่านมากเท่าใดก็ยิ่ง "เข้าใจ" มากเท่านั้น
       แต่ก็น่าแปลกใจว่า ยังมีเสียงบ่นอยู่ตามเว็บต่าง ๆ เสมอ ๆ ว่า ฝึกภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้ว ก็ยังพูดไม่ได้ อ่านไม่เข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง เขียนสื่อสารไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่แกรมมาร์ก็รู้เยอะ ศัพท์ก็จำได้เยอะ ทำข้อสอบก็ได้คะแนนดี แถม eBook ก็สะสมไว้เพียบ ... แล้วอย่างนี้จะให้สรุปว่ายังไง
       ผมขอสรุปง่าย ๆ 3 ข้ออย่างนี้ครับ
       [1] eBook ที่สะสมไว้แต่ไม่ศึกษานั้น ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง
       [2] ความ "เข้าใจ" ที่มาจากการอ่านหรือฟังคำอธิบายเป็นภาษาไทย หรือคำแปลไทยเทียบภาษาอังกฤษ.... ความเข้าใจเช่นนี้มีประโยชน์บ้าง
       [3] แต่สิ่งที่ขาดแคลนก็คือ "ความชำนาญ" ซึ่งต้องมาจากการฝึกจริง ๆ คือ ฝึกพูดจริง ๆ, ฝึกอ่านจริง ๆ, ฝึกฟังจริง ๆ และ ฝึกเขียนจริง ๆ อย่างกล้าหาญไม่กลัวงง ติดขัดก็ไม่หยุด ไม่ถอย โดยเริ่มจากเนื้อหาง่าย ๆ ก่อน, เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษล้วน ๆ นะครับ ไม่ใช่เนื้อหาภาษาอังกฤษที่มีคำแปลไทยเป็นพี่เลี้ยงตลอดเวลา
       ผมขอแนะนำสั้น ๆ แค่นี้แหละครับ
       และที่เว็บ e4thai.com ก็มีเนื้อหาง่าย ๆ ให้ฝึกพอสมควร

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com