Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เมื่อต้องเขียนชื่อหน่วยงานราชการของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

       ลิงก์ข้างล่างนี้ แสดงชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยราชการบางแห่งและชื่อตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่

  1. รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
  3. กระทรวงศึกษาธิการ ศัพท์ภาษาอังกฤษ งานการศึกษา
  4. ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
  5. ตําแหน่งและหน่วยงานในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  7. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  8. ส่วนราชการไทย :ภาษาไทย• ภาษาอังกฤษ

        แต่ผมรู้สึกว่า ยังมีหน่วยราชการไทยอีกเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในต่างจังหวัด ที่ต้องการติดป้ายชื่อภาษาอังกฤษไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าแผนกของตัวเอง แต่หน่วยงานใหญ่ในกรุงเทพยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษให้ไว้ ถ้าท่านติดขัดอย่างนี้ และยังคิดไม่ออก หรือไม่แน่ใจ หรือยังฟันธงไม่ได้ว่าควรจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษยังไงดี ผมขอเสนอ 3 ทางดังนี้ครับ

     【1】 ลองเข้าไปดูใน 8 ลิงก์ข้างบน อาจจะเห็นแนวทางที่จะตัังชื่อภาษาอังกฤษของแผนกตัวเอง

     【2】 เข้าไปที่ → นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ซึ่งจะมีชื่อหน่วยงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แถมเว็บไซต์,ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งหลายแห่งเป็นของเก่ายังไม่ได้ปรับแก้) ของทุกหน่วยราชการในเมืองไทย ตรงปุ่มตามภาพข้างล่างนี้ ตรงช่อง Search ให้ท่านคลิกเลือก หน่วยงาน  

office

       และพิมพ์คำภาษาไทยสำคัญซึ่งเป็นชื่อแผนกหรือหน่วยงานของท่านลงไป เช่น บริการ, บริหาร, บริโภค, จัดการ, วิชาการ, วิทยาการ ฯลฯ, Enter เว็บจะโชว์ชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการที่มีคำค้นของท่านปนอยู่ (โดยทั่วไปจะเป็นชื่อภาษาไทยตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ แต่บางทีก็มีเฉพาะชื่อภาษาไทยอย่างเดียว) จากชื่อที่เว็บโชว์ ท่านอาจจะได้แนวทางในการตั้งชื่อภาษาอังกฤษให้หน่วยงานของตนเอง
     【3】 โดยทั่วไปสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพ ระดับกระทรวงและกรม จะมีแผนกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ แต่การที่ทุกหน่วยงานในต่างจังหวัดจะมอบภาระในการแปลอันนี้ให้แผนก "วิเทศสัมพันธ์" หรือ "ระหว่างประเทศ" รับไปทำโดยสิ้นเชิง ก็อาจจะหนักเกินไป ผมขอเสนอว่า หน่วยงานซึ่งมีชื่อเป็นศัพท์เทคนิค หรือ technical term ควรแจ้งศัพท์เทคนิคซึ่งท่านน่าจะรู้จักดีกว่าเพราะเป็นงานของท่านโดยตรง ให้เจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษในกรมฯ ทราบ เขาจะได้ทำงานง่ายขึ้นในการคิดหาชื่อภาษาอังกฤษให้ท่านทำป้ายติดหน้าห้อง
     พิพัฒน์
     www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com