Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิกฟัง+ฝึกออกเสียง 50 คำ ที่เป็นได้ทั้ง verb และ noun

 ที่มา

import

ไฟล์นี้นำศัพท์ 50 คำที่สามารถเป็นได้ทั้ง verb และ noun มาโชว์พร้อมประโยคตัวอย่าง
คำที่เป็น verb จะเน้นเสียงหรือ stress ที่พยางค์ที่สอง
คำที่เป็น noun จะเน้นเสียงหรือ stress ที่พยางค์แรก
คำว่าเน้นเสียง อธิบายง่าย ๆ แบบไทย ๆ ก็คือ ออกเสียงตรีนั่นเอง
เช่นคำว่า import
ถ้าเป็น verb ออกเสียงเน้นพยางค์หลัง เป็น อิม พอร์ท
ถ้าเป็น noun ออกเสียงเน้นพยางค์แรก เป็น อิ๊ม ผอร์ท
คลิกฟัง 
       ผมนำทั้ง 50 คำ มาให้ท่านได้คลิกฟังเสียง และฝึกออกเสียงตามข้างล่างนี้ โดยมีคำแปลไทย  ให้ด้วย

===

accent https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+accent
attribute https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+attribute
combat https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+combat
compound  https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+compound 
commune https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+commune
conflict https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+conflict
contest https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+contest
contract https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+contract
convict https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+convict
decrease https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+decrease
defect https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+defect
desert https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+desert
detail https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+detail
digest https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+digest
discount https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+discount
escort https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+escort
exploit https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+exploit
export https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+export
impact https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+impact
import https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+import
incline https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+incline
increase https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+increase
insert https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+insert
insult https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+insult
invite https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+invite
mismatch https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+mismatch
misprint https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+misprint
object https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+object
permit https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+permit
present https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+present
progress https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+progress
project https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+project
protest https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+protest
rebel https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+rebel
record https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+record
recoil https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+recoil
refill https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+refill
refund https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+refund
refuse https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+refuse
reject https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+reject
remake https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+remake
segment https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+segment
subject https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+subject
survey https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+survey
suspect https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+suspect
transport https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+transport
update https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+update
upgrade https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+upgrade
uplift https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+uplift
upset https://www.google.com/search?&ie=UTF-8&q=define+upset

===

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com