Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษกับ Longman Academic Writing Series - Level 1

LAW5
       หนังสือชุดนี้มี 5 เล่ม แต่ผมได้มาเล่มเดียว คือ Level 1
 → Longman Academic Writing Series - Level 1
      ดูเหมือนว่าเขาจะเรียบเรียงให้ครูใช้เป็นคู่มือสอน แต่ผมดูแล้วถ้าเราไม่มีครูและขยันก็สามารถใช้สอนตัวเองได้ แม้ว่าแบบฝึกหัดจะไม่มีเฉลยหรือให้แนวคำตอบแค่นิด ๆ หน่อย ๆ
       ที่ผมเห็นว่าดีมาก ๆ ก็ที่เนื้อหานี่แหละครับ มีทั้งหมด 9 บท ดังนี้
Chapter 1 Introducing Yourself
Chapter 2 Everyday Routines
Chapter 3 Every Picture Tells a Story
Chapter 4 A Good Day
Chapter 5 Your Hometown
Chapter 6 On the Job
Chapter 7 Remembering an Important Event
Chapter 8 Memories of a Trip
Chapter 9 Looking Ahead
       เห็นได้ชัดเลยว่า เขาจะฝึกให้เราเขียนเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวก่อน โดยแต่ละบท เขาจะมีการสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มด้วยให้ดู model ว่าควรจะเขียนยังไง ตามด้วยเรื่องศัพท์ที่จะใช้ โครงสร้างของประโยค หรือแกรมมาร์ที่ควรรู้ เช่นเรื่อง tense แถมด้วย tip การนำทักษะนี้ไปใช้ในการบันทึกไดอะรี่ประจำวัน ที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า keep a journal นั่นแหละครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนที่อยากจะเขียนแต่นึกไม่ออกว่าจะเขียนเรื่องอะไร 
          ผมได้ตัดมาเฉพาะหน้าที่เขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง keep a journal 
คลิก 
       ท่านผู้อ่านครับ ผมขอให้ความเห็นแถมหน่อยนะครับ จากประสบการณ์การทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเขียนติดต่อสื่อสารและเขียนเรื่องอื่น ๆ อยู่บ้าง ผมพูดได้เลยว่า สำหรับคนไทยที่ไม่ได้มีโอกาสคลุกคลีกับภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นมาสักช่วงหนึ่งที่นานพอสมควร อย่างคนที่ไปเรียนหรือใช้ชีวิตเมืองนอก หรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ฯ การจะสามารถเขียนให้ลื่นไหลพอสมควร ต้องฝึกกันหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน เพราะมันจะช่วยให้คุ้นเคยกับศัพท์สำนวนและโครงสร้างและลีลาของภาษาที่เขาใช้กันจริง ๆ
        แต่การฝึกกับตำราและ exercise ดี ๆ อย่างเล่มที่ผมแนะนำในวันนี้ มันเหมือนเติมหัวเชื้อน้ำมันให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้น หรือเปรียบเทียบอีกอย่างก็เหมือนเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศ แม้ไม่มีไกด์เราก็เห็นอาคาร สถานที่ โบราณสถาน ภูเขา หิมะ ชายหาด ท้องฟ้า ฯลฯ แต่ถ้าได้ไกด์อาชีพหรือมีเพื่อนต่างชาติอยู่ที่นั่น หรืออย่างน้อยที่สุดมีหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ ติดมือไปสักเล่ม ไกด์หรือเพื่อนหรือหนังสือพวกนี้ก็จะช่วยให้เรา "เห็น" มากขึ้น
       ผมเชื่อว่า Longman Academic Writing Series - Level 1 เล่มนี้ จะช่วยให้ท่าน เห็น มากขึ้น ถึงวิธีในการเขียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

        หมายเหตุ : ท่านใดมีไฟล์ของ Level 2 - 5 จะบริจาค ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com