Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีหา Playlist YouTube ภาษาไทยที่สอนภาษาอังกฤษ

playlist
       ทุกท่านคงทราบแล้วว่า YouTubeเป็นห้องเรียน online ที่เข้าไปเรียนหลาย ๆ วิชาภาษาอังกฤษได้ฟรี   และเรียนได้กับครูหลาย ๆ คน ในเรื่องนี้ผมมี 2 ข้อที่อยากบอก (ท่านอาจจะทราบแล้ว)
     [1] เรื่องหนึ่ง ๆ ที่เราต้องการเรียนนั้น มันอาจจะไม่ได้สอนจบในคลิปเดียว, ครูบางท่านทำหลายคลิป จัดเป็น list, โดยใน YouTube เรียกว่า Playlist เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียนให้สมบูรณ์ เราก็ควรจะหา Playlist นี้ให้เจอ, เพราะการเรียนกับคลิปใดคลิปเดียวมันอาจจะน้อยเกินไป นอกจากนี้คนอื่น ๆ ก็อาจจะนำคลิปที่ครูทำไว้ ไปเรียงทำเป็น Playlist ตามแบบที่ตัวเองชอบ, เพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอ Playlist จากครูคนเดียวกัน ซึ่งเหมือนกัน-คล้ายกัน-ต่างกัน
    [2] ในเนื้อหาเดียวกัน อาจจะมีครูหลายคนทำซ้ำกัน, แต่ในฐานะคนเรียนเราอาจจะเข้าใจคลิปของครู B มากกว่าครู A เพราะฉะนั้นเมื่อดูคลิปเรื่องหนึ่งแล้วไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งท้อ, เพราะถ้าเราไปดูคลิปของครูคนอื่น เราอาจจะเข้าใจก็ได้
      ผมจึงขอเสนอวิธีง่าย ๆ ในการ Search ให้เจอหลาย ๆ Playlist ในเรื่องที่ต้องการเรียนซึ่งอธิบายเป็นภาษาไทย แล้วก็เลือกดูว่า อันไหนที่ถูกโฉลกกับเรามากที่สุด ก็เรียนกับอันนั้น
   [1]  วิธี Search ก็ง่าย ๆ  คือ พิมพ์คำค้นสั้น ๆ เป็นภาษาไทยลงไป และต่อด้วย ,playlist เช่น

   [2]  แต่ถ้าคำค้นนั้นเป็นภาษาอังกฤษ ก็ควรแทรกภาษาไทยลงไปด้วย เพื่อกำหนดให้ได้คลิปที่อธิบายเป็นภาษาไทย เช่น

      ♦  อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่สามารถอธิบายจบในคลิปเดียว ก็ไม่ต้องใส่ ,playlist ลงในคำค้น เช่น

   [3]     ส่วนการ Search ด้วยคำค้นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้คลิปที่อธิบายโดยครูฝรั่ง ก็ทำในลักษณะเดียวกัน เช่น

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com