Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

English (auto-generated)

     ♠ เมื่อวานผมแนะนำว่า ถ้าต้องการหาคลิป YouTube เพื่อใช้เรียนภาษาอังกฤษ ก็ไปที่เว็บ YouTube , พิมพ์คำค้นเป็นภาษาอังกฤษ และต่อด้วย   ,cc,long   หรือ   ,cc,video  
    ♠ วันนี้ผมขอแนะนำเพิ่มเติมเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณครู ซึ่งต้องการหาคลิปที่มี English subtitles มาใช้สอนเด็ก หรือจะบอก URL ของคลิปเพื่อแนะนำให้เด็กเข้าไปศึกษา
   ♠ ก็คือว่า เมื่อท่านคลิกปุ่ม Settings ที่อยู่ติดกับปุ่ม CC, ให้ท่านดูที่บรรทัด Subtitles/CC, ถ้ามันโชว์   English   ให้รู้ว่า subtitles ที่โชว์บนจอจะถูกต้องกว่าถ้ามันโชว์ว่า  English (auto-generated)   เพราะถ้า English subtitles มันเกิดจากเครื่องทำ หรือ auto-generated บางทีคำศัพท์บางคำอาจจะผิด ๆ ถูก ๆ บ้าง
   ♦ ถ้าเป็นไปได้คุณครูก็หาคลิปที่ CC มันแสดง English น่าจะดีกว่า English (auto-generated)
   ♦ อีกอย่างหนึ่ง ถ้าคลิก ก็จะขยายขนาดจอ, ซึ่งจะช่วยให้อ่าน English Subtitles บนจอได้ชัดเจนขึ้น

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com