Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Youtube คือห้องเรียนภาษาอังกฤษที่ควรเข้าทั้ง 2 ห้อง

19-Resource-Post
       หลายท่าน ตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัย อาจจะไม่เคยเรียนกับครูฝรั่งตัวเป็น ๆ แม้แต่ครั้งเดียว แต่เมื่อมีเน็ตเกิดขึ้นมาในโลก การเรียนกับครูฝรั่งก็ง่ายเหมือนเดินเข้าร้าน 7-11 ใกล้บ้านซึ่งเปิด 24 ชั่วโมง แต่เท่าที่ผมสังเกต ถ้าท่านจะหาคลิปที่มีทั้งครูไทยและครูฝรั่งสอนในหัวข้อเดียวกัน ท่านต้องเข้าไปที่ห้องแกรมมาร์ ซึ่งเมื่อฟังครูฝรั่งกับครูไทยเทียบกัน นอกจากความรู้เรื่องแกรมมาร์ที่ท่านจะได้แน่ ๆ ท่านยังได้ทักษะอื่น ๆ มาโดยไม่รู้ตัว คือ listening, vocabulary, speaking, pronunciation ฯลฯ แต่ถ้าท่านเอาแต่เข้าห้องเรียนฟังครูไทยสอน ไม่ยอมเข้าไปเรียนกับครูฝรั่งซึ่งประตูห้องเรียนอยู่ติดกัน ก็จะอดได้ของดีอื่น ๆ อย่างที่ว่า
       แต่มี trick นิดหนึ่งที่ขอบอก คือตอน Search นั้น ถ้าพิมพ์คำค้นเป็นภาษาอังกฤษ คลิปที่ YouTube โชว์ก็มักจะมีแต่คลิปครูฝรั่ง เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีสั่งให้ YouTube โชว์คลิปที่ครูไทยสอน ซึ่งทำได้ง่ายถ้าครูไทยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้เยอะ แต่ถ้าครูไทยไม่ได้ทำไว้หรือทำไว้น้อยก็หายาก ยกตัวอย่างข้างล่างนี้ ขอให้ท่านสังเกตคำค้นแล้วกันครับ อันบนเป็นห้องเรียนครูไทย อันล่างเป็นห้องเรียนครูฝรั่ง
       ผลการ Search ตามคลิปที่ YouTube โชว์นั้น ท่านก็เลือกเอาแล้วกันครับว่าชอบการสอนของครูคนไหน ซึ่งอาจจะเป็นด้านเนื้อหา น้ำเสียง สำเนียง กราฟิกบนจอ หน้าตาของครู? ฯลฯ ท่านมีสิทธิ์เลือกได้ครับ
       ข้างล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ถ้าสนใจเรื่องอื่นก็หาในทำนองเดียวกันนี้แหละครับ
【1】 เรื่อง tense

【2】 เรื่องการตั้งประโยคคำถาม

【3】 เรื่องชนิดของประโยค

【4】 เรื่อง parts of speech หรือประเภทของคำ

【5】 เรื่องการเรียงลำดับ adjective

【6】 เรื่อง active - passive voice

【7】 เรื่อง preposition

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com