Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ว่าด้วยเครื่องมือค้นหา "ความหมาย" และ "คำแปล " อีกสักครั้ง

en th
มีเว็บมากมายที่ให้บริการเกี่ยวกับความหมายและคำแปล ในที่นี้ผมขอแนะนำเว็บนี้ ที่เห็นว่าใช้ได้สะดวกมาก
https://www.lexilogos.com/english/index.htm 


 1

ลิงก์ที่ 1 : รวมเว็บดิก อังกฤษ - อังกฤษ ที่ให้ ความหมาย หรือ definition

→ https://www.lexilogos.com/english/dictionary.htm 

วิธีค้น : พิมพ์คำศัพท์ อังกฤษ และคลิกปุ่มที่ต้องการ ท่านจะเห็นได้ว่ามีให้เลือกเยอะทีเดียว คือ

 • (1)ดิกแบบอังกฤษ English dictionary (British), ... มี 10 ปุ่ม
 • (2)ดิกแบบอเมริกัน English dictionary (American), .... มี 11 ปุ่ม
 • (3)ดิกรากศัพท์ (etymology),
 • (4)ดิกคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน (synonyms, thesaurus),
 • (5)ดิกสำนวน (idioms),
 • (6)ดิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์สำเนียงอังกฤษและอเมริกัน (pronunciation),
 • (7)ดิกแสดงการผัน verb (conjugation),
 • (8)รวมหลายดิกในหน้าเดียวกัน (multidictionary),
 • (9)สารานุกรม (encyclopaedia)

เมื่อใช้ไปสักพักจนคุ้นเคย ท่านก็จะพบเองว่า มีปุ่มใดบ้างที่เหมาะกับท่านมากที่สุด
https://www.lexilogos.com/english/dictionary.htm 


2

 ลิงก์ที่ 2 : รวมเว็บดิก ที่ให้ คำแปล หรือ translation จาก อังกฤษเป็นไทย หรือ จาก ไทยเป็นอังกฤษ

→ https://www.lexilogos.com/english/thai_dictionary.htm 

วิธีค้น : แปลศัพท์ จากอังกฤษเป็นไทย

 • พิมพ์คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ และคลิกปุ่มใต้คำว่า English > Thai dictionary

วิธีค้น : แปลศัพท์ จากไทยเป็นอังกฤษ

 • พิมพ์คำศัพท์ ภาษาไทย และคลิกปุ่มให้คำว่า Thai > English dictionary

วิธีค้น : แปล คำศัพท์/วลี/ประโยค จากอังกฤษเป็นไทย

 • พิมพ์ คำศัพท์/วลี/ประโยค ภาษาอังกฤษ และคลิกปุ่ม English > Thai translation (ด้านขวามือของหน้า)

วิธีค้น : แปล คำศัพท์/วลี/ประโยค จากไทยเป็นอังกฤษ

 • พิมพ์ คำศัพท์/วลี/ประโยค ภาษาไทย และคลิกปุ่มใต้คำว่า Thai > English translation (ด้านขวามือของหน้า)

วิธีค้น : หาความหมาย หรือคำอธิบายเป็นภาษาไทย จาก พจนานุกรม หรือ สารานุกรม

 • พิมพ์คำค้น ภาษาไทย และคลิกปุ่มใต้คำว่า Thai dictionary หรือ encyclopedia

https://www.lexilogos.com/english/thai_dictionary.htm 
       เท่าที่ผมเคยใช้ก็พบว่า บริการของ 2 ลิงก์ข้างบนนี้กว้างขวางมาก แต่ปุ่มไหนจะถูกใจท่านเป็นพิเศษ อันนี้ท่านต้องลองใช้ด้วยตัวเอง เพราะแต่ละคนมีเรื่องต้องใช้ไม่เหมือนกัน


3

        แต่เอาเข้าจริง ๆ บริการเรื่องความหมาย หรือคำแปล(อังกฤษเป็นไทย) ที่มีให้อยู่ในเน็ต มันมีมากกว่านี้ เพราะเหตุว่า มีเว็บมากมายนับไม่ถ้วนที่ให้บริการเรื่องพวกนี้  ทั้งเว็บภาษาอังกฤษที่ให้ความหมาย และเว็บภาษาไทยที่ให้คำแปล และวิธีง่าย ๆ ในการ Search ความหมาย หรือคำแปล จากเว็บพวกนี้ ก็คือ

ถ้าต้องการ ความหมาย จากเว็บภาษาอังกฤษ ก็ไปที่หน้า Google Search  
และพิมพ์ ศัพท์ / วลี / สำนวน (เป็นภาษาอังกฤษ) ต่อด้วยคำว่า meaning  เช่น

ถ้าต้องการ คำแปล จากเว็บภาษาไทย
ก็พิมพ์ ศัพท์ / วลี / สำนวน (เป็นภาษาอังกฤษ) ต่อด้วยคำว่า แปลว่า  เช่น

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com