Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกทบทวนคำศัพท์ จากคำคู่ความหมายตรงกันข้าม

thick thin
       ศัพท์พื้นฐานที่เราใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน คำหนึ่ง ๆ มักจะมีมากกว่า 1 ความหมาย หรืออาจจะเป็นทั้ง noun, verb, adjective เช่น
back = หลัง, ข้างหลัง, ด้านหลัง, ถอยหลัง, สนับสนุน
light = แสง, ไฟ, จุดไฟ, ให้แสงสว่าง, เบา, จาง, อ่อน
mean = มีความหมาย, ค่าเฉลี่ย, โหดร้าย, ขี้เหนียว
right = ขวา, ถูกต้อง, สิทธิ
       และก็เป็นธรรมชาติที่ศัพท์ใช้บ่อยพวกนี้ จะมีศัพท์ใช้บ่อยคำอื่น ๆ ที่มีความหมายตรงกันข้าม หรือ antonym เข้าคู่กัน
       แต่เรื่องของเรื่องก็คือ ศัพท์พื้นฐานแต่ละคำที่มาเข้าคู่กันนี้ ก็มักจะมีหลายความหมายเช่นกัน
       เพราะฉะนั้นเมื่อเราจับคู่ศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม ย่อมหมายความว่า เราดึงเพียงความหมายใดความหมายหนึ่ง ที่มันตรงกันข้าม ของศัพท์คู่นั้น มาปะกบกัน
       เมื่อพูดมาถึงตรงนี้ ท่านคงเห็นแล้วว่า ถ้าจับคู่คำศัพท์ตรงกันข้ามมาให้ท่านดู ท่านก็จะระลึกถึงหลาย ๆ ความหมายของศัพท์คู่นั้น และพยายาม focus ลงไปว่า ความหมายใดเล่าที่มันตรงกันข้าม กระบวนการทบทวนและฟันธงเช่นนี้ มันเกิดขึ้นในสมองโดยอัตโนมัติไม่ต้องให้ใครสั่ง เช่น

  • right - left
  • right - wrong
  • light - heavy
  • light - dark

       เพราะฉะนั้น การได้เห็น - ได้ทบทวน ศัพท์คู่ที่มีความหมายตรงกันข้ามบ่อย ๆ จึงเป็นการทบทวนคำศัพท์ที่วิเศษมาก เพราะมันจะกระตุ้นให้สมองได้ใช้ความคิดทบทวนว่า (1)ศัพท์ 2 คำนี้มีความหมายใดบ้าง และ (2)ความหมายใดนะที่มันตรงกันข้าม โดยสิ่งที่ท่านจะได้ทบทวนนั้นคือทุกความหมายที่วิ่งไปวิ่งมาในสมองของท่าน
       ผมได้ทำศัพท์คู่ความหมายตรงกันข้ามจำนวน 3 ชุดให้ท่านฝึก

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com