Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ในภาษาอังกฤษที่มีความหมายขัดกันในตัวเอง

       dust

       ศัพท์บางคำในภาษาอังกฤษมีความหมายขัดกันเองหรือไปคนละทาง ตอนอ่านจะต้องดูบริบทหรือ context ประกอบด้วย

       ภาษาอังกฤษเรียกคำพวกนี้ว่า contronym, contranym, auto-antonym, antagonym, enantiodrome, self-antonym, antilogy หรือ Janus word

       ผมดึงมาเป็นตัวอย่างบางคำที่เจอบ่อย ๆ 15 คำข้างล่างนี้ 

clip

A small card was clipped to the letter.

การ์ดแผ่นเล็ก ๆ ถูกหนีบไว้กับจดหมาย

a photograph clipped from a magazine

รูปภาพที่ถูกตัดออกมาจากนิตยสาร

consult

I need to consult with my lawyer.

ผมจำเป็นต้องขอคำปรึกษาจากทนายความของผม

She consults for a living

หล่อนให้คำปรึกษาเป็นอาชีพ (คือ ทำงานเป็นที่ปรึกษา)

cool

You look pretty cool with that new haircut.

คุณดูเท่มากกับผมทรงใหม่

They gave the Prime Minister a cool reception.

พวดเขาต้อนรับนายกรัฐมนตรีอย่างเย็นชา

dust

‘I broke the vase I had been dusting’

ฉันทำแจกันแตกตอนปัดฝุ่น

Dust the biscuits with icing sugar.

โรยน้ำตาลไอซิ่งบนขนมปังกรอบ

fine

In theory, the scheme sounds fine.

ในทางทฤษฎี โครงการนี้ก็ฟังดูพอใช้ได้นะ

It’s a fine idea.

มันเป็นความคิดเห็นที่ดีอย่างมาก

fix

I found myself in an awful fix. 

ฉันพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากอย่างมาก

There's no easy fix to this problem.

ปัญหานี้ไม่มีวิธีแก้ไขง่าย ๆ

lease

 

 

I have leased this house for the last four years.

ฉันเช่าบ้านหลังนี้มาได้สี่ปีแล้ว

We leased the house to a young married couple.

เราให้เช่าบ้านหลังนั้นแก่คู่สามีภรรยาอายุน้อยคู่หนึ่ง

oversight

I didn't mean to leave her name off the list; it was an oversight.

ผมไม่ได้ตั้งใจทำชื่อเธอตกจากรายชื่อ, มันเป็นการหลงลืม

The committee has oversight of finance and general policy.

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและนโยบายทั่วไป

presently

She is presently at work on a new novel.

ขณะนี้ หล่อนกำลังทำงานเขียนนิยายเล่มใหม่

He'll be here presently.

ในไม่ช้านี้ เขาจะมาถึงที่นี่

protest

Thousands of people blocked the street, protesting against the new legislation.

คนนับพันปิดถนน ประท้วงกฎหมายฉบับใหม่

Sarah protested that she wasn’t Mick’s girlfriend.

ซาราห์ยืนยันว่าหล่อนไม่ใช่แฟนสาวของมิค

quite

The room is quite large.

ห้องนั้นค่อนข้างใหญ่

We quite agree.

พวกเราเห็นด้วยอย่างเต็มที่

sanction

The government refused to sanction a further cut in interest rates.

รัฐบาลปฏิเสธที่จะอนุมัติการลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีก

He expressed his opposition to the lifting of sanctions.

เขาแสดงการโต้แย้งการยกเลิกการลงโทษ

scan

Video cameras scanned the car park.

กล้องวีดิโอสแกน (ตรวจอย่างละเอียด) ลานจอดรด

I scanned the page for her name.

ฉันสแกนอ่าน(อ่านผ่าน ๆ)หน้านั้นเพื่อมองหาชื่อของหล่อน

screen

The match will be screened live on television.

การแข่งขันจะถูกถ่ายทอด(=แสดง)สดทางโทรทัศน์

A line of trees screened the house from the road.

แนวต้นไม้บังบ้านไว้ทำให้มองไม่เห็นจากถนน

seed

Peel the garlic and chop it finely, then seed and chop the chillies.

ปอกกระเทียมและสับให้ละเอียด, แล้วค่อยเอาเมล็ดพริกออกและสับ

‘It is also good weather for land being ploughed and seeded.’

อากาศดีเหมาะกับการไถพื้นดินและหว่านเมล็ดลงดิน

ศึกษาเพิ่มเติม

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com