Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน โรงเรียน และ ฯลฯ

เรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน โรงเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โดย Gust Dii

เยี่ยมชม Blog ของเรา: https://goo.gl/JthDFX

ติดตามช่องของเราได้ที่: https://goo.gl/Svd65u

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ เพิ่มเติม

 1. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ: https://goo.gl/EUg17d
 2. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน: https://goo.gl/cFosez
 3. เพลงภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: https://goo.gl/pv6srr
 4. วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2nYNBAx
 5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: http://bit.ly/2nYJBA2
 6. เกมส์ผ่อนคลายสมอง: https://goo.gl/TE4kJS
 7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ต่างๆ: https://goo.gl/o7LmPY
 8. เพลงภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: https://goo.gl/nxPQEj
 9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต: https://goo.gl/qpbF3q
 10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สี color: https://goo.gl/ZuE2YB
 11. เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ: https://goo.gl/Z7uE8G   
 12. แอพเรียนภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2nsZE7Y
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com