Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เข้าคอร์สเรียนสารพัดวิชา Free ที่ udemy.com

retire in Thailand

♥ เข้าคอร์สเรียนสารพัดวิชา Free ที่ udemy.com
【1】 ไปที่ → https://www.udemy.com/ 
【2】 พิมพ์คำค้นลงไปในช่อง Search for Courses เช่น ถ้าท่านสนใจเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีน ก็อาจจะพิมพ์ China, Enter
【3】 คลิก All Filters ที่มุมบนขวา, และติ๊ก Free
【4】 ที่กลางหน้า เว็บจะโชว์ข้อมูลสั้น ๆ ของคอร์สที่เรียนฟรี เช่น มีกี่เล็กเชอร์, ยาวกี่นาที
【5】 คลิก Course ที่ต้องการ, คลิก Enroll Now เพื่อลงทะเบียนโดยกรอก ชื่อ-สกุล, อีเมล, ตั้ง password (ถ้า enroll คอร์สอื่นมาแล้ว ก็ไม่ต้องทำอีก), คลิก Start course, คลิกตอบคำถามก่อนเรียน 4 ข้อ, สุดท้ายก็คลิก Continue to lecture 1
♦ ขอยกตัวอย่างสัก 1 คอร์ส → Retire in Thailand.
https://www.udemy.com/retire-in-thailand-the-retirement-you-deserve/learn/v4/t/lecture/5688386?start=0 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com