Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

eBook idioms อ่านง่าย

idioms

♥ eBook idioms อ่านง่าย
ผมไปเจอลิงก์นี้ ซึ่งเขารวบรวม Idiom ที่เจอบ่อย ๆ
https://goo.gl/4GcFSr 
♣ ข้อดีของ idioms ที่ลิงก์นี้ก็คือ เขาวางผังหน้าให้ดูง่าย อ่านได้ไม่อึดอัด ท่านผู้อ่านคงเคยรู้สึกบ้างนะครับ บางเว็บเนื้อหาดีแต่ถ้าเปรียบเหมือนร้านค้าก็จัดร้านไม่ดี ไม่น่าเข้าไปซื้อ แต่เว็บนี้ดีครับ อ่านง่าย โดยแต่ละ idiom แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 【1】 idiom 【2】 คำอธิบาย 【3】 ประโยคตัวอย่าง พิมพ์ด้วยตัวเอน อยู่ข้างล่างสุด ในการศึกษาผมขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อ 【3】 คือประโยคตัวอย่างก่อน และพยายามเดาความหมาย ถ้ายังไม่กระจ่าง ก็เหลือบขึ้นไปอ่านข้อ 【1】 และ 【2】 แต่ถ้ากระจ่างแล้ว จะเลื่อนไปดู idiom ถัดไปเลยก็ได้ แต่ละ idiom ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำ
♦ ผมได้ทำเป็น eBook เพื่อที่ท่านจะได้ใช้งานได้ง่าย ๆ
→  http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/idiomsA_Z.pdf

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com