Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำเว็บ eslbuzz.com

 eslbuzz
✳ เว็บ eslbuzz.com นี้เข้าท่ามากเลยครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เรียนหรือผู้สอนภาษาอังกฤษ
【1】 https://www.eslbuzz.com/ 
【2】 https://www.eslbuzz.com/category/video/ 
【3】 https://www.eslbuzz.com/trending/ 
【4】 https://www.eslbuzz.com/popular/ 
【5】 https://www.eslbuzz.com/category/quiz/ 
【6】 และคลิก ที่ ท้ายคำว่า VIDEO ในแถบสีดำด้านบนสุด, และคลิก SECTIONS ที่สนใจ (มีทั้งหมด 20 section)
✳ และอีกวิธีหนึ่ง คือพิมพ์คำค้นลงในช่อง Search ผลที่เว็บโชว์นั้น บางทีมีทั้งคลิป, คำอธิบาย, และภาพ graphic ซึ่งทำให้รู้สึกว่าเรียนได้สบาย ๆ ไม่หนักเกินไป และสำหรับคุณครูผมว่าเหมาะมากเลยครับที่จะนำไปใช้สอนเด็ก
✳ ตัวอย่างคำค้น ข้างล่างนี้ครับ
① common verbs
https://www.eslbuzz.com/common-verbs-in-english/ 
② tenses
https://www.eslbuzz.com/?s=tenses 
③ adjectives
https://www.eslbuzz.com/?s=adjectives 
④ question words
https://www.eslbuzz.com/?s=question+words 
⑤ confused words
https://www.eslbuzz.com/?s=confused+words 
⑥ opposite words
https://www.eslbuzz.com/?s=opposite+words 
⑦ opposite verbs
https://www.eslbuzz.com/?s=opposite+verbs 
⑧ opposite adjectives
https://www.eslbuzz.com/?s=opposite+adjectives 
♦ Facebook ของเว็บนี้
https://www.facebook.com/ESLBuzzz/ 
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com