Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังภาษาอังกฤษ กับ podcast Thailand

thailand
     ผมขอพูดซ้ำเป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่นครั้ง ว่า
     สำหรับคนที่ฝึกอ่านหรือฝึกฟังภาษาอังกฤษ " ไม่รู้เรื่อง " ไม่ได้แปลว่า " ไม่ได้เรื่อง "
     ทุกครั้งที่เราฝึกฟัง หรือฝึกอ่าน ขอให้เราฝึกอย่างตั้งใจแต่ไม่หวัง และฝึกทุกวัน
     และพยายามฝึกกับเนื้อหาที่เราพอมีความรู้อยู่บ้าง ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เราชอบหรือสนใจ ยิ่งได้ผล
     สูตรศักดิ์สิทธิ์ในการฝึกมีสั้น ๆ แค่นี้แหละครับ " ฝึกเรื่องที่สนใจ ฝึกอย่างตั้งใจ และไม่หวังผล แต่ไม่หยุดฝึก "
     นี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมใช้ได้ผลมาโดยตลอด ยังจำได้ตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ผมอ่าน นสพ. Bangkok Post รู้เรื่องแบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ เป็นปี ๆ หลังจากนั้นตอนเรียนจบและได้งานทำ ผมฝึกฟังข่าว BBC, CNN รู้เรื่องอย่างแผ่ว ๆ บาง ๆ เป็นเวลาหลายปี
      ข้อสรุปของผมก็คือ อย่ารังเกียจการฝึกและรู้เรื่องแบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ แผ่ว ๆ บาง ๆ เพราะมันก็เหมือนเส้นทางที่ผู้เดินทางทุกคนต้องผ่านก่อน แต่ถ้าเดินอย่างตั้งใจ, เดินด้วยใจสงบ, เดินทุกวันไม่หยุด เส้นทางที่อยู่ข้างหน้าก็จะค่อย ๆ ราบเรียบมากขึ้น เดินได้สะดวกขึ้น
      ข้างล่างนี้เป็น podcast ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Thailand ขอให้ท่านเลือกเรื่องฟังที่ท่านรู้สึกว่าชอบและคุ้นเคย
      และก็อย่าลืมคำนี้นะครับ " ไม่รู้เรื่อง " ไม่ได้แปลว่า " ไม่ได้เรื่อง " และต่อให้ไม่รู้เรื่องติดต่อกันเป็นปี ๆ ก็ไม่ได้เสียเวลาเปล่า ถ้าภาวะที่ไม่รู้เรื่องนั้น เราฟังด้วยความตั้งใจ ผมขอรับรองว่า มัน " ได้เรื่อง " แน่ ๆ
      ฝึกตามลิงก์นี้ครับ

  1. https://www.stitcher.com/search?q=Thailand#episodes 
  2. https://amateurtraveler.com/tag/thailand/ 
  3. https://open.spotify.com/search/episodes/Thailand 
  4. https://podtail.com/en/podcast/the-bangkok-podcast-expat-life-in-thailand-via-exp/ 
  5. https://amateurtraveler.com/tag/thailand/ 
  6. https://www.google.com/search?q=site:player.fm+intitle:Thailand 
  7. https://www.google.com/search?q=site:podbay.fm+intitle:Thailand 

  1. คลิป : https://goo.gl/abqtuo 
  2. คลิป : https://goo.gl/GCBJJX 

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com