Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

" การบ้าน " จาก " ครู " พิพัฒน์ " (ยังเขียนไม่เสร็จครับ)

       มีบางท่านให้เกียรติเรียกผมเป็นครู ผมไ่ม่กล้ารับเพราะรู้สึกว่าเป็นงานหนักทำยาก แต่มาคิดว่าถ้าผมสามารถเป็นครู ผมก็จะให้การบ้านต่อไปนี้กับคนที่เข้าห้องเรียน online เพื่อเรียนภาษาอังกฤษกับผม

วิชา Reading

วิชา Vocabulary

วิชา Grammar

วิชา Listening

วิชา Speaking

วิชา Writing

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com